..

Monday, March 30, 2015

แย่แล้ว หนี้ครัวเรือนไทยเกิน 80% สูงที่สุดในโลก (สิ่งที่ดร.ทักษิณ​ทำนายไว้ เป็นจริงแล้ว)
หนี้ครัวเรือนไทยสูงที่สุดในโลก “ขุนคลัง” ยอมรับ ศก.ไทย อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แย่แล้ว หนี้ครัวเรือนไทยเกิน 80% สูงที่สุดในโลก (สิ่งที่ดร.ทักษิณ​ทำนายไว้ เป็นจริงแล้ว)
แย่แล้ว หนี้ครัวเรือนไทยเกิน 80% สูงที่สุดในโลก (สิ่งที่ดร.ทักษิณ​ทำนายไว้ เป็นจริงแล้ว)

No comments:

Post a Comment