..

Monday, August 31, 2015

ข้าราชการไม่ดูแล ปล่อยให้มีการเผาขยะ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก!!!

ข้าราชการไม่ทำงานปล่อยให้มีการเผาขยะไม่หยุดทุกวัน
ชาวบ้านไม่ได้นอนตั้งแต่สองทุ่ม บ่นเหนื่อยมากๆ แถวนั้น มีทั้งเด็กเล็ก และคนแก่ แจ้งข้าราชการไปแล้วก็ไม่ทำงาน นี่เป็นมาร่วมๆจะสิบปีแล้ว

ใครมีอำนาจแถวนั้น รับเรื่องไปจัดการด่วน!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=x9g8elSgZqY


ข้าราชการไม่ดูแล ปล่อยให้มีการเผาขยะ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก!!!

อนันต์ ประพงษ์ ถาม.จริงๆรธน.ประเทศไหนแก้ปัญหาได้.?

อนันต์ ประพงษ์ ถาม.จริงๆรธน.ประเทศไหนแก้ปัญหาได้.?

ในนานาประเทศในการแก้ไขปัญหานั้นเขาใช้"หลักการ"ทางการเมืองไปสู่นโยบาย.ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี.ซึ่งไม่ใช่กฏหมายรัฐธรรมนูญ.นะครับ
หลัก การนี้หมายถึง.หลักการประชาธิปไตย.เท่านั้น.ถึงจะแก้ไขปัญหาได้..เช่นเดียว กับหลักการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐ.ก็ต้องใช้หลักการ.,ทางเศรษฐกิจ.ซึ่งไม่ใช่ กฏหมาย.เช่น.นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลท่านประยุทธ์.เป็นตัน
ในหลักการ.ปชต.นี้้เหมือนกันทุกประ
้ เทศ.คือ.หลักการอำนาจอธิปไตยของปวงชน.หลักการเสรีภาพของบุุคคลบริบูรณ์.หลัก การความเสมอภาค.หลักดารนิติธรรม.และการปกครองจากการเลือกตั้ง
ทั้ง ห้าหลักการประชาธิปไตย.ถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้ว.ไม่ต้องเขียนเพราะมัน เป็นอยู่แล้ว.แต่ถ้าไม่เป็น.ปชต.จะไปเขียนกฏหมายให้เป็นอย่างไรก็ไม่ เป็น.แล้วกฏหมาย.รธน.ฉบับนั้นก็จะถูกฉีกทิ้ง.เพราะหลักการจริงๆไม่ใช่.ปชต. แต่จะเขียนให้เป็น.ปชต.มันก็ไม่เป็นมันเกิดความขัดแย้งกันขึ้น

เพราะ ฉะนั้น.จึงไม่มีประเทศประชาธิปไตยที่ไหนในโลกจะเขียนรธน.ขึ้นมาก่อนการ สร้าง.ปชต.เสร็จ.เช่น.ในประเทศคอมมิวนิสต์เขาสร้างการปกครองแบบคอมมิวนืสต์ เสร็จก่อนจากนั้้นค่อยไปเขียรธน.,ในอเมริกาปฏิวัติประชาติและปฏิวัติ ปชต.เสร็จในปี.ค.ศ.1776หลังจากนั้น15ปีถึงมีกฏหมาย.รธน.ขึ้นในปี.1789.และ ใช้มาจนถึงทุกวันนี้
เพราะฉะนั้น.การแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามจะต้องทำตามหลักการใดหลักการหนึ่ง เช่น.คำสอนของศาสนาต่างๆซึ่งเป็น

หลัก การคำสอนที่มีอยู่แล้วถ้าทำตามหลักการก็จะสามารถเข้าถึงหรือบรรลุธรรม ได้.โดยไม่ต้องไปเขียนเป็นกฏหมายขึ้นใหม่เหนือนที่ประเทศไทยไปเขียนกฏหมาย ขึ้้นใหม่.มันจึงฉีกแล้วฉีกอีก
ก็เพราะไม่รู้จักหลักการ.ปชต.จึงเกิดปัญหาขึ้นในทางการเมือง
ทีนี้ พอมาถึงอีกจุดในปัจจุบัน.ในการจะเขียน.รธน.ประชาชนมีกลุ่มผลประโยชน์มากมาย กว่าแต่ก่อนมากจึงเข้าใจหลักการ.ปชต.มากขึ้น.เมื่อคนเขียนรธน.มันขัดกับ นโยบายจึงทำให้.ปชช.เกิดการต่อต้านขึ้นมาแม้จะเป็นคนพวก
เดียวกันแม้แต่พรรคทีาสนับสนุนรัฐบาลก็มีทีท่าไม่รับ.รธน.ฉบับ.คสช.
ดัง นั้น.ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการกับกับกฏหมาย.นั้น.กฏหมายต้องมาทีหลังหลัก การ.ปชต..หรือถ้าเป็นแล้วบางประเทศก็ไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ .เพราะ.ปชช.เข้าใจหลักการ.ปชต.เป็นอย่างดีในเส้นเลือดและเข้าสู่การปฏิบัติ จนเป็นประเพณีหรือ.ลัทธิคอมมิวนิสต์ในจีน.,ในลาวเขายึดเอาลัทธิและทฤฏีเป็น หลักการยึดเหนี่ยว.ไม่ใช่ยึด.รธน.เป็นหลัก.
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง.การยุติสงคราม

กลาง เมืองของประเทศไทยในคำสั่ง66/2523.นั้น.ถัามัวแต่ไปก้มหน้าก้มตาแก้ไข.รธน. ก็ไม่มีวันจะยุติสงครามกลางเมืองได้.แต่ทีสามารถยุติสงครามลงได้ เพราะ"นโยบาย".ซึ่งเป็น"นโยบายประชาธิปไตย"และปฏิบัติทางการด้วยมาตรการขยาย เสรีภาพของบุคคลตามหลักการ.ปชต.ในหลักการที่สอง.
ซึ่งไม่ได้แก้ไข.รธน.เลย.เนื่องจาก.รธน.ที่ใช้อยู่เป็น.รธน.ของระบอบเผด็จการ.
ในความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมายกับหลักการทางการเมืองเป็นเช่นนี้.

ดร.เพียงดิน 2015-08-31 ตอน ตัดเยื่อใยยิ่งลักษณ์-และข้อคิดเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญและอำนาจโจรกบฏ

ดร.เพียงดิน 2015-08-31 ตอน ตัดเยื่อใยยิ่งลักษณ์-และข้อคิดเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญและอำนาจโจรกบฏ

อดีต ปัจจะบัน และอนาคต ของประยุทธ์​ (มุมมองจากเฟสบุ๊ค)

..อย่าปล่อยให้ไร้บุบผาฝืนหักกิ่ง..

"ภูเขาสูงมิขวางกั้นเมฆขาว
ป่าไผ่ไม่เป็นอุปสรรคธารน้ำใส"

หลังรปห.ใหม่ๆทุกพรรคการเมืองถูก
บีบคอและจำรับปากทุกเงื่อนไข
ถือเป็นธรรมดา ต้นมค.58ทุกพรรค
การเมืองปชต.เริ่มถ่วงเวลา(กั๊ก)
23มค.ยิ่งรักถูกแขวนติดตามด้วย
ส่งอัยการทันที24usเข้ามาจึงเป๊ก/
ตามด้วยสมศักดิปริศนา(ชาติไทย)
โดนมั่ง สถานการณ์รัฐทหารทรุด
เสื่อมถอยลงตลอด จำต้องรีบปล่อย
รธน.ตามสูจน์ก้าวตรงไม่ได้บางครั้ง
จึงก้าวเฉียง พร้อมพงศ์จึงโดนเชือด
ในยกสองนี้ คือก่อนเลือกตั้งต้อง
ทำลายพรรคที่ไม่คล้อยตามให้สิ้น
"ช่วงเวลาของยามนี้"
หากพรรคการเมืองฝ่ายปชต.ไม่
ฉวยโอกาศออกมาวิพากษ์รธน.
ตามหน้าที่ที่อาสามารับใช้ปชช.
ผลจะพรรคการนั้นจะสูญหายจาก
หัวใจปชช.ที่เคยหนุน พรรคชาติ
ไทยถิ่นข้าวเสียหายมาก และโกหาร
คือผู้อาวุโสทางเมืองในวันนี้...
จะกล้าคิดสั้นหยวนๆต่อทหารอีกไม๊
ไม่กี่วันที่ผ่านมายิ่งรักได้ไปวันเกิด
บรรหารคงมองตาก็รู้ใจบรรหารได้
ชูไฟฉายเปิดแสงก่อนมอบให้
"ไว้ส่องทาง" การชุมนุมฝ่ายการเมือง
ปชต.ครั้งนี้สื่อนัย? วันนี้วันเกิดสมชาย?
ไม่ว่ากระทำการใดหากไม่ฉวยคว้า
ในช่วงที่เหมาะสมอาจจะสายเกินแก้
มิใช่ไปโทษมึงโทยกูหลังปชช.ทิ้งขว้าง
ในช่วงบุบผาเริ่มผลิต้องรีบคว้าหาก
บุบผาร่วงแล้วคุณจะเสียโอกาศน่ะ
นักเลือกตั้งทั้งหลาย...

หนังสือเศรษฐกิจมิเคฮิชิมบุนวิจารณ์
สมคิด"ใช้นโยบายทักซิโนเต็มตัว
แต่ไม่ได้ผลเพราะในยุคนั้นมีทีมงาน
เป็นดรีมทีม แต่ยุคนี้ไม่มีตัว ทีมงาน
อาศัยแต่ข้าราชการ และนานาชาติ
ไม่คุยด้วยเนื่องจากรัฐบาลมาโดยไม่
ถูกต้อง" อีกนัยหนึ่งต้องการพูดดักคอ
รัฐบาลญี่ปุ่นเองด้วยกลัวใจอ่อน
ญี่ปุ่นลงทุนในไทยเป็นล้านล้าน..
คนปชต.ในญี่ปุ่นต้องการบีบสั่งสอน
เผด็จการทหารไทยกรณีนักข่าวตน
โดนยิงซึ่งๆหน้าและไม่ได้รับความ
ยุติธรรม...
พม่าได้จับฝ่ายต่อต้านขังคุก5-6,000
คนที่โดนฆ่าและหนีไม่มีตัวเลข..
เผด็จการทหารไทยชอบโมเดลพม่า
ขอถามว่าจะกล้าจับเสื้อขาวติดคุกไม๊
และกล้าจับขยายวงให้มากไม๊
กล้าๆหน่อยอย่าเอาแต่เห่าในท่าม
กระแสต้านทหารนับวันยิ่งร้อนแรง
คนพม่าถูกแช่แข็ง3-40ปีแต่ไทย
ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะตลอด.
จึงไม่เหมือนกันแน่...
เกาหลีเหนือคนหนีออกตลอดกลัว
เหลือแต่ปืน จึงล้อมรั้วด้วยทหาร
ตลอดชายแดนและออกกฎครอบ
ครัวไหนมีคนหนีออกไปจะจับที่เหลือ
ขังคุก แต่ดาบตัดทุกสิ่งได้เว้นตัดใจ
ทุกวันนี้คนยังหนีออกตลอด ลุกลาม
ถึงทหารยามหนีด้วย ..
กรณีเอราวัณ ทหารคงหาทางลงยาก
อาจแถลงจบดื้อๆแล้วลืมมันซ่ะ
ไม่มีหลักฐานจากราชสงศ์มาโยง
เพราะมันรีบทำลายหลักฐานหมด
สิ่งนี้จึงขัดแย้งกันเองกับเมื่อวาน
ซึ่งพยายามสร้างหลักฐานใหม่
ขอข้ามเรื่องนี้มันเอาพวกพูดถึง
แรง(กลัวความจริงหากสังคมรู้
ว่าพวกกูทำเอง จะยิ่งทรุดหนัก
ทางสังคม)
ธีระชัยเป็นผบ.ออกรูปนี้ไอ้โง่ขาลอย
สองพี่น้องถูกประวิทย์ยึดปืนคืนแล้ว
ผลคงไม่กี่เดือนไอ้โง่ถูกเปลี่ยนตัว
นี่คือแพะตัวที่๑แห่งความผิดพลาด
นำหายนะต่อปทท.สามวันนี้ยุดทำ
เหี้ยมขู่นักปชต.แรงแข็งกร้าวหวัง
กู้หน้าอยู่ยาวแต่ไอ้โง่ก็โง่วันยังค่ำ
ว่าที่มันเสื่อมเพราะนิสัยนี้แหละ
ครั้งกปปส.ที่มันโผล่มาขู่ยิ่งรัก
เป็นระยะนั้นไม่เหมือนกับ15เดือนนี้
มันได้แก้ผ้าตัวเองทุกวันโชว์โง่+
อันตพาลไม่สมตำแหน่งนายกปทท.
และหัวหน้ากองทัพ ได้ดีเพราะประจบ
กระล่อนตามหลังต่อยิ่งรัก_ส้ม_
วันที่22พค.57
ต่อประวิทย(ข้ามหัว)ต่อปรเมศ
ยกมือไหว้แต่ดัดหลังตั้งทหารฝ่าย
ตนข้ามฝ่ายปรเมศ๑กย.ปี57
ดังนั้น เราจะเห็นยุดจะ
เป็นหมาหัวเน่าในไม่ช้าคนอสัตย์
กระล่อน เมื่อหมดปืน ใครก็ทิ้ง
ใครก็ปลีกห่าง จุดตายหากศาลun
เรียกตัวยุดและคณะ5คนไปให้ปากคำ
ที่ศาลun จากคำฟ้องของตุรกี
"ขึ้นต้นด้วยอุยกรูย์ลงท้ายด้วยอุยกรูย์
น่ะ"ไอ้โง่
"มาจากแห่งหนใด
คืนสู่ถิ่นสถานไหน
ยามฝันมิใช่ไม่มี
เวลาตื่นมิใช่ได้ครอบครอง"
หมดยก
วันนี้ปาล์มราคา2.50฿
หากปาล์มราคา5.00฿นอนหลับ
สบายหากราคา4.00฿พออยู่ได้
3.00฿ลมหายใจรวยริน
2.50฿หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี
=รัฐทหารมอบของขวัญด้วย
ไม้จันแด่ชาวใต้เพื่อนแท้มิตรอัน
ประเสริฐ.
อามิตรพุทธ

ข้อเสนอ "ทวงคืนและรื้อฟื้นวันชาติก่อนจะสิ้นชาติ"

เรียน ดร.เพียงดินที่นับถือ
ขอเวลาผมสักนิด เข้าใจว่าท่านคงมีเวลาจำกัดมาก
ด้วยวัยของผม 67 ย่าง 68 ปี งานที่ท่านมอบคงต้องใช้เวลาครับ

แต่ที่เขียนมาวันนี้เพราะอยากเสนอให้พิจารณาในประเด็นที่สำคัญ
ยึดเป็นหลักและปักธงไว้ และท่านคิดว่าดีเป็นประโยชน์กับองค์กร ก็นำไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ท่านอื่นๆ
ที่จะไปร่วมประชุมที่ลาสเวกัส 
        ประเด็นที่เสนอคือ "ทวงคืนและรื้อฟื้นวันชาติก่อนจะสิ้นชาติ"
ทำให้คนในชาติได้รู้ว่า เรามีวันชาติและหายไปเพราะอะไร  และความสำคัญของชาติ
ก็ต้องถือว่าสำคัญที่สุดเหนือสถาบันอื่นใด ก็ขอรบกวนเวลาท่านเท่านี้ก่อนครับ

ขอแสดงความนับถือและศรัทธา
XXXX

"ไม่รับ"ร่างรัฐธรรมนูญขั้นประชามติ บทพิสูจน์พลังประชาธิปไตย (จอม เพชรประดับ)

"ไม่รับ"ร่างรัฐธรรมนูญขั้นประชามติ บทพิสูจน์พลังประชาธิปไตย

123 views
Published on Aug 31, 2015

ศาสตราจารย์ พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ของ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ว่าจะรับ หรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญก่อนที่จะนำไปสู่การทำประชา­มติหรือไม่ว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วย และไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะที่มีที่ไม่ชอบธรรมและไม่เป็นประชาธิ­ปไตย และเชื่อว่า สนช.จะคว่่ำ หรือ รับ คงกำลังประเมินว่าอย่างไหนจะได้เปรียบกว่า­กัน ถ้า รับ ก็ต้องมั่นใจว่า จะผ่านขั้นการทำประชามติ แต่หาก ไม่รับ นั่นแสดงว่าประเมินแล้วว่าจะไม่ผ่านในขั้น­ประชามติ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า สนช.จะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คสช.และทหาร ก็จะยังคงคุมอำนาจ คุมประเทศต่อไปอย่างน้อย 2-3 ปี และหากทุกอย่างผ่านไปได้ทั้งหมด ไปสู่การเลือกตั้ง อำนาจทหารก็ยังคงอยู่กับการเมืองไทยต่อไปไ­ม่น้อยกว่า 5 ปี ดังนั้น ทางเดียวที่ฝ่ายประชาธิปไตยทำได้คือ การไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในขั้นการทำประชามติ แม้ว่าจะยังทำให้ คสช. สนช.ยังอยู่ในอำนาจต่อไป แต่จะส่งผลกระเทือนอย่างรุนแรงต่อ กองทัพ และ คสช.

ดร.เพียงดิน 2015-08-31 ตอน ตัดเยื่อใยยิ่งลักษณ์-และข้อคิดเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญโจร

ดร.เพียงดิน 2015-08-31 ตอน ตัดเยื่อใยยิ่งลักษณ์-และข้อคิดเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญโจร

ดาวน์โหลดเพื่อการเผยแพร่ดร.เพียงดิน 2015-08-31 ตอน ตัดเยื่อใยยิ่งลักษณ์-และข้อคิดเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญโจร

ดร.เพียงดิน 2015-08-31 ตอน ตัดเยื่อใยยิ่งลักษณ์-และข้อคิดเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญโจร

ดาวน์โหลดเพื่อการเผยแพร่ข่าวลับกรองแล้ว จากสายลับในกองทัพไทย 31 สิงหาคม 2558

ด่วน..เป็นบุญตาที่ได้เห็นโฆษกทบ. ข่มขู่สื่อที่เผยแพร่ยุทธภัณฑ์ออกภาพทีวีพูล ทั้งที่เป็นรายการแถลงข่าวของ รัฐบาล คสช.เองแท้ๆ ส่วนไอ้โฆษก ทอ.ตัวเบื๊อกนั่งรากงอกจนเป็นพลเอก ยังไม่มีความคิดดีๆออกมาสู่สังคม บอกจะฟ้องทหารอากาศด้วยกันที่ส่งข้อมูลให้ชาวเนตถล่มกลุ่มทหารอากาศเด็กนายขับเครื่อง C 130 พาพวกและครอบครัวไปเที่ยวช้อปปิ้งที่ซานซานฟิสโก จนถูกคนร้ายปล้น ถูกแทงบาดเจ็บ เรื่องถึงได้แดง

                                                  **** พบอีกตัวแล้ว โฆษกทหารโง่หายากในรั้วสีเทาเขต ทอ. เบ่งกล้ามใหญ่คับฟ้า คนวิจารณ์พวกมันถลุงงบของประชาชนเป็นไม่ได้ โชว์กร่างข่มขู่จะฟ้องคนโพสต์ กลุ่มนายทหารอากาศขับ C130 บินไปเที่ยวที่อเมริกา แต่ไอ้โคสกโสโครกมณฑลมันบอกไม่จริงนะ ก็ไหนทางสหรัฐประกาศบอกโต้งๆจะไม่ร่วมทำกิจการอะไรทางการทหารไทย นอกจากกิจกรรมทางด้านสิทธิมนุษยชน แล้วจะมาบอกขนเอาเครื่องไปฝึกบิน หรือฝึกเที่ยวได้ใช่ใหมล่ะ ไม่ผิดกฏสำหรับเด็กนาย บินขนครอบครัวนายพาไปเที่ยวก็ทำกันอยู่เรื่อย มาโกรธชาวบ้านหาหอกอะไร คนส่งข่าวก็เป็นทหารอากาศเหมือนมัน รู้ใส้กันดีเลยไอ้มณฑล คนเขาเชื่อในความล้มเหลวของ ทอ.ที่เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนกันดีนัก หลังเกิดเหตุทหารอากาศถูกโจรกระชากกล้อง แต่วิ่งไล่ตามจนถูกยิงบาดเจ็บ ปิดข่าวทำไมถ้าไปฝึกRed Flag จริง คนเขาห่วงใยแท้ๆ แต่มาระเบิดอารมณ์เหมือนโดนจับผิดได้ ออกเตือนพวกส่งต่อข่าวนี้ จะโดนด้วย กลัวจังเลย.

พลอากาศเอกมณฑล สัชฌุกร โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า กองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการฝึก Red Flag ร่วมกัน ที่ฐานทัพอากาศ Travis 
,SanFrancisco

การฝึกครั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดส่งเครื่องบินลำเลียง C130 พร้อมกำลังพลไปเข้าร่วมการฝึก

แต่ในช่วงวันหยุด  คือเมื่อ วันที่25สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น  เป็นกำหนดพักการฝึกนักบินที่เข้าร่วมฝึก  กำลังพลจึงใช้วันหยุดช่วงฝึกไปที่ซานฟรานซิสโก  แต่เกิดเหตุถูกคนร้าย 2คน กระชากกล้องถ่ายรูป  จึงได้วิ่งไล่ตาม แต่ถูกคนร้ายยิง จนได้รับบาดเจ็บที่แขน นั้น

ขณะนี้ ทางกองทัพอากาศ ได้ส่งตัวเดินทางกลับเมืองไทยแล้ว ส่วนคนร้ายได้ถูกจับได้ในเวลาต่อมา

แต่ข่าวที่ปรากฏในสังคมออนไลน์ นั้นแจ้งว่า กองทัพอากาศจัดเที่ยวบินไปเที่ยว   ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ก็เอารายละเอียดเที่ยวบินและผู้โดยสารมาเปิดด้วย มีพลเรือนเกาะล้อไปฝึกพ่องอะไรเยอะเต็มไปหมด เผลอๆคนโดนแทงเป็นพลเรือนครอบครัวทหารอากาศเอง บอกว่าเป็นการไปฝึกร่วมกับสหรัฐอเมริกา แต่หน้าตาผู้โดยสารเหมือนไปฝึกช้อปปิ้ง

มณฑลไม่ต้องขู่ มีหลายวิธีที่จะรู้ว่า ทหารโฆษกตอแหล มันกลายเป็นโรครักษากองทัพไว้ยาก "ถ้ายังคิดว่ามันใหญ่ เรื่องของกองทัพอากาศตรวจสอบไม่ได้ ไม่จริงเสมอไป กองทัพอากาศมีคนดีมากมาย ไม่ใช่แต่พวกเห็บเกาะอำนาจเถื่อนแบบพวกทำลายกองทัพอากาศกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเท่านนั้น
//ขอถามสหรัฐด้วยเลยไหนบอกไม่ร่วมกิจกรรมทางการทหารไทยแล้วเชิญคนพวกนี้ไปฝึกร่วมทำไม ดูไอ้โฆษกทอ.ซิมันกร่างแค่ไหน ในเมื่อประชาชนเขาเชื่อว่าสหรัฐไม่น่าจะเชิญ  คนสงสัยมันไม่ได้เลยหรือไงครับ?

Sunday, August 30, 2015

เผด็จการทหารอาจฉุด"ไทย"สู่สงครามก่อการร้าย เครดิต จอม เพชรประดับDownload"อยากขอให้ศาลตัดสินประหารชีวิตเลยจะได้ไม่ต้องมาทนทุกข์ทนลำบาก"ปัทมา มูลนิล ... คุณยังจำผู้หญิงคนนี้ได้หรือไม?

"อยากขอให้ศาลตัดสินประหารชีวิตเลยจะได้ไม่ต้องมาทนทุกข์ทนลำบาก"ปัทมา มูลนิล ... คุณยังจำผู้หญิงคนนี้ได้หรือไม?

ปัทมามูลนิลซึ่งถูกจับในขณะอายุเพียง 23 ปี เธอเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวแม่ค้าขายอาหารตามสั่งและกำลังเรียนกศน.ในระดับมัธยมต้น
ปัทมาเคยร่วมอุดมการณ์กับกลุ่ม'คนเสื้อเหลือง' และติดตามข่าวสารผ่านช่องเอเอสทีวีมาโดยตลอดจนกระทั่งมีการยุบพรรคและเลือกตั้งใหม่เธอเริ่มตั้งคำถามจากนั้นเธอจึงติดจานดาวเทียมที่มี 'ช่องเสื้อแดง'ก่อนที่ความคิดจะค่อยๆ เปลี่ยนไป
ก่อนถูกจับแม่ของเธอได้โทรไปบอกว่ามีหมายจับมาให้ไปมอบตัวเธอบอกกับแม่ว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเธอไม่ได้เผาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เธอเข้าไปอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรแม่ก็บอกว่า"ถ้าไม่ได้ทำอะไรลูกก็กลับมามอบตัวสู้คดีซะลูกให้โทรมาบอกอาให้อาพาไปมอบตัว"

แต่ในที่สุดเธอก็ถูกตำรวจจับกุมเมื่อวันที่ 24พฤษภาคม2553ที่สถานีขนส่งจ.สุรินทร์โดยเธอถูกล็อกตัวใส่กุญแจมือโดยถูกจับกดคอลงกับพื้นท่ามกลางสาธารณชนพร้อมทั้งมีปืนจ่อหัวและจับคอเสื้อลากขึ้นรถไปยังสภ.เมืองสุรินทร์เพื่อนที่ไปด้วยก็ร้องไห้และถูกบังคับให้เธอรับสารภาพเสีย จะได้ปล่อยเพื่อนไป และขู่จะยัดยาบ้าให้อีกหลายเม็ดและให้เซ็นรับสารภาพแต่โดยดีว่าเผาศาลากลางเซ็นแล้วก็จะปล่อยตัวเพื่อนไปสุดท้ายเธอจึงยอมเซ็นตำรวจนำตัวเธอกลับมาถึงอุบลราชธานีตอนเที่ยงคืนและได้เอารูปภาพประมาณ 400 ภาพในวันเกิดเหตุมาให้ดูและถามว่ารู้จักใครบ้างให้รีบบอกมาเธอบอกว่า ไม่รู้จักตำรวจก็ตบหัวเธอทุกครั้งที่ถามจนเกือบตี 3กว่าก็พาเธอลงมาขังไว้ใต้ถุนสถานีตำรวจโดยตั้งข้อหาหนักให้เธอ คือ 
1)ร่วมกันวางเพลิงเผาศาลากลาง
2)ร่วมกันประทุษร้ายทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ด้วยอาวุธ ไม้, อิฐ, หิน, หนังสะติ๊ก 
3) ชุมนุมกันเกิน 10 คน เพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

ตำรวจบอกว่าให้รับไปเถอะแล้วไปแก้ข้อกล่าวหาเอาที่ศาลจากนั้นก็ส่งตัวเธอไปแถลงข่าวโดยตำรวจบอกว่าให้นั่งก้มหน้าลงอย่าพูดอะไรเป็นอันขาดและมีตำรวจพูดแทนว่าได้ทำการจับกุมคนเผาศาลากลางจังหวัดได้อีกแล้ว1คนคือนางสาวปัทมา มูลนิล คนนี้
ทั้งๆที่เธอบอกว่าหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ใช้คือภาพถ่ายของเธอในที่เกิดเหตุ ซึ่งหากเธอทำจริงเธอคงไม่เปิดเผยใบหน้าและไปยืนอยู่นานสองนานให้ถ่ายรูปแต่ในที่สุดเธอถูกคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตและลดโทษให้เหลือจำคุก33ปี4เดือน

ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นอุทธรณ์ต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของบันทึกการให้ถ้อยคำของเธอต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"อยากกลับบ้านแค่มาเรียกร้องประชาธิปไตยทำไมต้องทำกับเราขนาดนี้ด้วยแล้วทำไมตำรวจต้องเอาเด็กผู้หญิงอายุแค่16ปีมาข่มขู่เราด้วยทำถึงขนาดตบหน้าเขาเพียงเพราะอยากได้ตัวเราอยากให้เรารับสารภาพถึงขนาดจะยัดข้อหาเขาตำรวจหัวใจเขาทำด้วยอะไรยังเป็นคนอยู่เหรอแล้วทำไมจะต้องบอกเพื่อนเราพี่น้องเราด้วยว่าเราซัดทอดคนอื่นต้องการอะไรอยากได้อะไรเอาเราไปแถลงข่าวเราแค่มาเรียกร้องประชาธิปไตยทำไมต้องทำเหมือนเราเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายขายยาบ้าระดับชาติด้วย

พอเข้ามาอยู่ในเรือนจำทุกคนที่นี่เกือบทั้งหมดก็เป็นมิตรดีแต่จะมีบางคนที่คอยหาเรื่องสงสารคนที่บ้านพ่อแม่พี่ทุกคนก็ลำบากอยู่ข้างนอกเราก็หาเช้ากินค่ำกันแต่เรามาอยู่ในนี้ทุกคนก็พลอยลำบากไปด้วย เงินก็ไม่มี..
[8/30/15, 5:50:12 PM] jeedjobjoy: ในขณะที่ชนชั้นปกครองกำลังเสวยสุขจากการ "เกี้ยเซี้ยะ" บนความทุกข์ของเหยื่อของความขัดแย้งและกำลังถกกันอย่างเอาเป็นเอาตายหลังจากที่ "ติดกับ" กับคำว่า "การปรองดอง" ที่หาคำนิยามที่ชัดเจนไม่ได้จนบานปลายเป็นความขัดแย้งใหม่แต่ปัทมาต้องตกนรกทั้งเป็นในสถานะ"เชลยศึก"ที่ถูกลืมจากคู่สงครามผมไม่รู้ว่าหัวจิตหัวใจของผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองทั้งสองขั้วหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับในกระบวนการยุติธรรมทำด้วยอะไร อย่าลืมนะครับว่าถ้าคนตัวเล็กตัวน้อยเช่นปัทมาอยู่ไม่ได้แล้วก็อย่าหวังว่าคนตัวใหญ่ๆทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขเลยครับ ที่มา http://www.prachatai.com/journal/2012/04/40109

คดีก่อการร้ายราชประงค์ จากมุมมองนักกฎหมายต่างประเทศ

ขณะนี้ประเทศไทยของเรา กำลังเผชิญกับ "สงครามการก่อการร้าย" ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจาก "อวิชา" หรือ Ignorance ที่ครอบคลุมจิตใจ กลุ่มคนที่ใช้อำนาจการปกครองประเทศนี้ โดยมิชอบ แล้วทรนงตนคิดว่า "กูรู้แล้ว" "กูฉลาดที่สุดในประเทศนี้" ผลเป็นไง? ครับ นี่แค่บททดสอบนะ ครับ

ผมขอให้พี่น้องประชาชน ช่วยกันศึกษา กรณีตัวอย่างจาก "คดีระเบิดราชประสงค์" ให้ดีๆ อย่างลึกซึ้ง ผมมีความเห็นในกรณีนี้ ดังต่อไปนี้:


๑. ผมเอาคดี Abu Eain v. Wilkes มาลงแค่คดีเดียว สร้างผลกว้างไกล ลบล้างความคิดเดิมๆ หมดเลยหรือ? ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

๒.แต่ไม่อยากจะบอกว่า การจับกุมคนร้ายนั้น ต้องมีพยานหลักฐาน ที่แม่นมั่น ไม่ใช่ใช้ "มโน 70%" และ พยายามสร้างพยานหลักฐานอีก 30%" เพื่อเชื่อมโยง นะครับ


๓. ถ้าเป็นคนร้าย ที่ทำระเบิดจริง ต้องรู้สัญชาติ ที่แท้จริงของเขาให้ได้ ส่วนใหญ่ จะมาจาก West Bank และ ต้องสังกัดองค์กร อัลฟาต้า (Al Fatha) ส่วนหนึ่งของ PLO เดิม และ


๔. คนพวกนี้ หากประกอบระเบิด และ ตั้งเวลาเอาไว้แล้ว แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระเบิด จากสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศต่างๆในยุโรป ก็ไม่สามารถแก้ไขเวลา ไม่ให้เกิดการระเบิด

๕. คนพวกนี้ส่วนใหญ่มาจาก Jordan มีความชำนาญอยู่ในสายเลือด หรือ จะพูดได้ว่า มี Gift from God ในเรื่องระเบิดเวลา


๖. ต้องถามคณะ คสช. เป็นคำถามปฐมฤกษ์ว่า รู้จักกับคำว่า "Muslim หรือ Islam เพียงใด?"

๗. คำๆเดียวนี้ รัฐ Israel หรือ ชาว Israeli ต้องใช้เวลาศึกษา Ideology ของถ้อยคำนี้ ร่วมสิบปี ในขณะเกิดสงครามระหว่างยิว รบ อาหรับ

๘. ไม่ว่าในสงครามหกวัน หรือสงครามโยมคลิปปอร์

๙. อีกหนึ่งคำ ที่คนไทยต้องเรียนรู้ ให้ลึกซึ้ง ตีความให้ออก คือ คำว่า "Brotherhood"

๑๐. ถ้า clue สองคำ ที่ให้ไปนี้ ศึกษากันเพียงผิวเผิน ผมว่า ประเทศไทย จะโดน อีกหลายสิบลูก เลย ผมขอชี้ และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า.

Saturday, August 29, 2015

มองโลก มองเรา "ระเบิดที่ราชประสงค์" ช่วงที่1 30/08/2015Download
กษัตริย์ภูมิพลเก๊... (ไม่ทราบใครทำ) Fake King in Thailand 2: Royal Approval of Coup is INVALIDDownload
ข่าวกอท.เสรีไทย:30สค.58

ข่าวกอท.เสรีไทย:30สค.58
●เศรษฐกิจทรุดต่อเนื่อง,การเมืองก็ไม่มีใครเชื่อคสช.
1.พรรคเพื่อไทยเดินหน้าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญโจร

2.โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโคราชทะยอยปิด...หลังจากซัมซุงปลดคนงานเพื่อจะปิดโรงงานต่อมาเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์เตรียมปิดเพราะฤทธิ์คว่ำบาตรจากสหภาพยุโรปและแข่งขันสู้เพื่อนบ้านไม่ได้ทำให้บริษัทเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่จากสวีเดนเลิกสั่งซื้อวอนรัฐช่วยเงินทุนหมุนเวียน 

3.ราคาน้ำตาลโลกตกทำให้ส่งออกน้ำตาลไทยเดี้ยงชาวไร่อ้อยเดือดร้อน

4.ส่งออกไทยยังโคม่าเดือนก.ค.ติดลบช3.56%,7เดือนติดลบ4.66%

5.เผด็จการศาลไทยตั้งใจ'เอียงแล้วเอียงอีก'
หมิ่นนายกฯเหมือนกันศาลฟันเอาเข้าคุกทันทีเพราะเป็นสส.เพื่อไทยแต่เมื่อจำเลยเป็นปชป.หมิ่นนายกฯหญิงเรื่องว.5ที่โรงแรมFour Seasonผิดแต่ไม่ติดคุก
จากพร้อมพงศ์โฆษกพรรคและสส.เกียรติ์อุดม,รอบนี้เป็นจตุพรหมิ่นอภิสิทธิ์ศาลสั่งให้เข้าคุก2ปีไม่รอลงอาญา

“จาก “อวยไส้แตก” ถึง “หมาหัวเน่า” จุดจบ “วันชัย สอนศิริ”?”


​รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.10 น. ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์" พาท่านผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อน "จาก "อวยไส้แตก" ถึง "หมาหัวเน่า" จุดจบ "วันชัย สอนศิริ"?" รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการ

“จาก “อวยไส้แตก” ถึง “หมาหัวเน่า” จุดจบ “วันชัย สอนศิริ”?”


 

http://www.springnews.co.th/program/newsanalysis/jorluek/233464

​รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.10 น. ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์" พาท่านผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อน "จาก "อวยไส้แตก" ถึง "หมาหัวเน่า" จุดจบ "วันชัย สอนศิริ"?" รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการ

ปิดห้องคุย "อจ.วรเจตน์"ชี้ประเด็นร้อน ร่างรธน.ใหม่ ตั้ง"คปป."หรือ"อภิรัฐ...Download

ปิดห้องคุย "อจ.วรเจตน์"ชี้ประเด็นร้อน ร่างรธน.ใหม่ ตั้ง"คปป."หรือ"อภิรัฐ...Download

ปล้นชาติ หมกเม็ด คสช.​จะทำสัญญากับบริษัทจีนสร้างทางรถไฟต้นเดือนกย.นี้

รัฐบาล มียังงี้ด้วยเหรอ..หมกเม็ด จะทำสัญญากับบริษัทจีนสร้างทางรถไฟต้นเดือนกย.นี้...เป็น ที่อึกทึกครึกโครม แก่ชาวโลก เมื่อตอนเช้า 28 ส.ค.2558 ตามเวลาไทย

ผม ขอให้ความเห็นของ ผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้:

๑. การ หรือนิติกรรม นี้ ต้องตกเป็นโมฆะทั้งหมด เพราะ นิติกรรมนี้ ไปขัด หรือ แย้ง กับ Convention against Transnational Organized Crime, 2000 มีผลบังคับทั่วไปในเดือน Sept. 2003 ประเทศไทยให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หรือ ปีค.ศ.๒๐๑๓ ไปโดยสมบูรณ์แล้ว

๒. คณะ คสช. หรือไม่ว่า รัฐบาล [เถื่อน] ไม่ว่าชุดใด นับแต่มี คสช. เป็นต้นมา มิใช่รัฐบาล แต่ เป็น Junta คณะบุคคล ที่จับยึดเอาอำนาจรัฐ ไปใช้โดยมิชอบ และ มีคุณลักษณะที่เป็น Transnational Organized Criminals ตาม Convention against Transnational Organized Crime, 2000 ให้ศึกษาดูวิเคราะห์ศัพท์ในบทบัญญัติที่ ๑ และบทบัญญัติที่ ๒ ของสนธิสัญญาฉบับนี้ให้ดีๆ

๓. เมื่อจะดื้อด้านทำกันต่อไป ประชาชนคนไทย ในฐานะ ที่เป็นผู้เสียหาย ตามคำพิพากษาของศาลนานาชาติ (ศาลอุทธรณ์เขตที่ ๒ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่เป็น the Supreme Court) ในคดีที่ชื่อว่า Tel - Oren, 1982 ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ต้องประกาศเปลี่ยนวิถีปฏิบัติในระหว่างประเทศ และ ทุกๆประเทศใน EU และ ประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาที่เจริญแล้ว ต่างยอมรับในการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐฯ และศาลอุทธรณ์เขตที่ ๒ ของสหรัฐอเมริกาดังกล่าว

๔. ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ และทั่วโลก จึงเป็นผู้เสียหาย ตามกฏหมายระหว่างประเทศ ที่จะขอให้ องค์การสหประชาชาติ และ นานาชาติ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

๔.๑ ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้องค์การสหประชาชาติ และ นานาชาติ ดำเนินการสอบสวนกับ Junta (คณะ คสช.) ตามสนธิสัญญาฉบับข้างต้น เพื่อทำการเจรจา ขจัดปัญหาให้ลุล่วงไป โดยคณะเจรจา ที่ตั้งมาโดยองค์การสหประชาชาติ และนานาชาติ ภายในเวลาหกเดือน

๔.๒ หากการเจรจาในระหว่าง Junta (คณะ คสช. และรัฐบาล [เถื่อน]) ไม่ได้ผล ขอให้องค์การสหประชาชาติ และนานาชาติ ตั้งอนุญาโตตุลาการมาชี้ขาดในปัญหาข้อขัดแย้งนี้ ให้เสร็จสิ้นไปในหกเดือน

๔.๓ หากเมื่อ มีการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ที่ตั้งมาตาม ขัอ ๔.๒ ภายในหกเดือน ไม่ได้ผล องค์การสหประชาชาติ และนานาชาติ ย่อมมีสิทธินำคำบังคับของอนูญาโตตุลาการระหว่างประเทศชุดนี้ ไปสู่การดำเนินการฟ้องร้อง Junta (คณะ คสช. และรัฐบาล [เถื่อน] ทุกตัวคน) เป็นจำเลยในศาลโลก หรือ ICJ, the International Court of Justice ภายในเวลาหกเดือน

ทั้งนี้การบังคับตามสนธิสัญญาฉบับที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มีบัญญัติไว้ในสนธิสัญญาฉบับนี้แล้ว และ

๕. เมื่อได้ดำเนินการมาอย่างครบถ้วน ตามสนธิสัญญาฉบับ ที่กล่าวนี้แล้ว ย่อมไม่ห้ามศาลโลก หรือ ICJ, the International Court of Justice ในฐานะองค์กรชำนัญการของสหประชาชาติ


๖. ที่จะดำเนินการ Refer Case นี้ที่มีผลในทางแพ่ง เข้าสู่ ศาลอาญาพิเศษขององค์การสหประชาชาติ ศาลใด ศาลหนึ่งในห้าศาล ที่ได้ตั้ง และ ได้ให้อำนาจ ในการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาไว้แล้ว และ มีอำนาจเต็มเปี่ยม โดยสมบูรณ์ ที่จะพิจารณา และ พิพากษาคดีอาญาระหว่างประเทศ ตามสนธิสัญญาฉบับนี้ และ Convention against Corruption, 2003 และ สนธิสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Security Council Resolutions ที่ 827 (1993) และ Resolutions อื่นๆ ที่ออกตามความ หรือล้อกับ Resolutions ที่กล่าวถึงนี้

๗. พี่น้องประชาชนคนไทย ในเมืองไทย และ ที่อยู่ในต่างประเทศทั้งหมด โปรดเตรียมตัว เตรียมใจ ลงมือปฏิบัติการ ตามกฏหมาย โดยวิถีแห่งสันติธรรม ได้เลย เพราะงานเข้าแล้ว โปรดจัดให้หนัก มิฉะนั้น คนพวกนี้ ก็ไม่รู้ว่า ในระหว่างปืน หรือ ปากกา อย่างไหน? มีอิทธิพลสูงกว่ากัน

เอวัง ก็มีด้วยประการ ฉะนี้.

Friday, August 28, 2015

จากอดิศร เพียงเกษ ถึง วิษณุ เครืองาม!

ผมเป็นนักศึกษากฎหมายที่ธรรมศาสตร์ เป็นรุ่นน้องของ ดร.วิษณุ เครืองาม(นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก)) ดร. วิษณุ เป็นคนเรียนหนังสือเก่งมาก ท่านจะเป็นติวเตอร์ให้แก่เพื่อนๆทุกๆวิชา ทุกชั้นปีที่ร่ำเรียนกันอยู่ นักศึกษาคนใดเตรียมตัวไม่พร้อมจะสอบในวิชาใด มาฟังดร.วิษณุ ติวให้ในห้องเลคเชอร์ใหญ่ มักจะสอบวิชานั้นผ่านไม่ยากนัก
ผมแอบชื่นชมยินดีกับความเก่งกาจของท่าน บางครั้งแอบเข้าไปฟัง โดยที่ยังไม่ได้เรียนวิชานั้นๆ เพราะกิตติศัพท์ความเก่งของ ดร.วิษณุ นั่นเอง
ท่านร่ำเรียนที่อเมริกาได้ทุนจากจุฬาฯจนจบปริญญาเอก มาสอนหนังสือใช้ทุนที่จุฬาฯ ไม่ไปเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการ
ตอนทำงาน ท่านยังเป็นมือกฎหมายที่เชี่ยวชาญในหลายๆองค์กร เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส่วนผมเป็น สส. และเป็นรัฐมนตรีสี่ครั้งในสามรัฐบาล(ชวน- พลเอกชวลิต- ทักษิณ)
ผมเจอหน้าท่านผมเรียกอาจารย์ทุกคำทุกครั้ง เพราะผมแอบไปเป็นลูกศิษย์"ลักจำ"ของท่านดังกล่าว
ตอนปลายๆรัฐบาล"ท่านทักษิณ" ผมเริ่มเห็นอาการแปลกของ ดร.วิษณุ ท่านลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ดร. บวรศักดิ์ ก็ลาออกจาก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
การเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไปเรียนต่างประเทศถือว่า ได้ใช้เงินภาษีอากรของราษฎรไทย ส่งเรียนจนจบ
ไปเรียนที่ประเทศที่เขาต้องการ อิสรภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ เช่นอเมริกา ดร. วิษณุ ย่อมจะเข้าใจคำว่า"เสรีภาพ""อิสรภาพ""ภราดรภาพ"ในความหมายที่เป็นสากลได้ดีและเข้าใจอย่างถูกต้องด้วย
ไม่ทราบว่า ดร.วิษณุ คนที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี ของพวกรัฐประหารนี้ เป็นคนๆเดียวกับดร. วิษณุ ในอดีต ที่ผมรู้จักหรือไม่
ข่าวหนังสือพิมพ์บอกว่า ดร.วิษณุ ออกมาแถลงในเชิงห้ามปราม จะข่มขู่หรือไม่ ผมไม่ได้ดู
ว่า ถ้าใครใช้สื่อออนไลน์ ไม่ว่า จะเป็น ไลน์ เฟสบุ๊ค อินเตอร์เน็ทฯลฯ ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านร่างรัฐธรรมฉบับดร.บวรศักดิ์(ลูกพี่ลูกน้องที่ใกล้ชิดของท่าน) จะผิดหรือขัดต่อคำสั่ง คสช.(ที่แอบอ้างว่าเป็นกฎหมาย)
ผมเอาไม้มาแคะหู อ่านแล้วอ่านอีก ... เห้ย..ดร.วิษณุ. ไปไกลขนาดนั้นเหรอ
แถลงแทนพลเอกประยุทธ์ เลยเชียวหรือ
ผมไม่เชื่อว่า ดร.วิษณุ จะเชื่อว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้ วิจารณ์ไม่ได้ ออกความเห็นต่างไม่ได้
VOLTAIR(1694-1778/นักปรัชญา นักคิดนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศส แห่งศตวรรษที่ 18) เขียนไว้ว่า....
" I disapprove of what you say,but I will defend to the death your right to say it.
I detest what you write,but I would give my life to make it possible for you to continue to write."
...แปลเป็นไทยได้ความว่า...
"ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับคำพูดของท่าน แต่ข้าพเจ้าจะปกป้องสิทธิในการพูดของท่าน จนชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่"
"ข้าพเจ้าเกลียดชังสิ่งที่ท่านเขียน แต่ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเสียสละชีวิต เพื่อปกป้องเสรีภาพที่ท่านควรจะได้เขียนต่อไป"

อย่าปิดหู ปิดตา ปิดทวารของผู้อื่นเลย ให้เขาได้พูดเถอะ พวกท่าน(คสช.และบริวาร ทุกสาขา)ได้พูดมามากแล้ว
ปล่อยประชาชนพูดบ้างเถอะ เขาไม่กลัวท่านขู่หรอก 
เอาวิษณุที่ธรรมศาสตร์ คืนมา
เอาวิษณุรัฐประหาร คืนไป...

จาก รศ. พิเศษ ดร.อดิศร เพียงเกษ
28 สิงหาคม 2558

นายทหารอากาศไทย ท่องซานฟราน ถูกปล้น (ข่าวนี้ ยังไม่เผยแพร่ในไทย)

มีพี่น้องพบข่าวแล้วส่งมาให้ดูครับ 

ข่าวคนไทยถูกฆ่าตายบนถนนสุดหรู ถูกแทงตายที่CA  เมืองซานฟานซิสโก สหรัฐ เหยื่อถูกลูกปืนเป็นทหารอากาศที่ใช้งบขอ ผบ.ทอ. อ้างจะไปดูงาน แต่ๆไปเดินเที่ยวจนถูกฆ่าตายบนถนนแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียง ถนนลอมบาร์ดสถานที่สุดฮิตของซานฟานได้อย่างไร ดูงานทางด้านใดกันแน่ พอมีเรื่อง เจอโจรปล้น คนไทยคิดจะต่อสู้เลยถูกเป่าดับ เรื่องขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วเมกา แต่รัฐบาลทหารขอให้ไม่เปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณาชนเลย อ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษที่ http://www.nbcbayarea.com/news/local/SFPD-Chase-Shooting-Suspect-Over-Bay-Bridge-to-Emeryville-322873461.html

ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนคุย 29 ส.ค. 2558 ตอน ทำไมต้องให้ประชาชนลุกมาร่วมนำการปฏิวัติ

ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนคุย 29 ส.ค. 2558 ตอน ทำไมต้องให้ประชาชนลุกมาร่วมนำการปฏิวัติ


ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนคุย 29 ส.ค. 2558 ตอน ทำไมต้องให้ประชาชนลุกมาร่วมนำการปฏิวัติ

ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนคุย 29 ส.ค. 2558 ตอน ทำไมต้องให้ประชาชนลุกมาร่วมนำการปฏิวัติ


ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนคุย 29 ส.ค. 2558 ตอน ทำไมต้องให้ประชาชนลุกมา...Download

ห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำ ย้อนฟังข่าว คืนวันศุกร์ 28 สิงหาคม 2558

ห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำ ย้อนฟังข่าว คืนวันศุกร์ 28 สิงหาคม 2558


ย้อนฟังข่าว คืนวันศุกร์ 28 สิงหาคม 2558
เปลี่ยนโหมด"ความรุนแรง"สู่..สุนทรีย์"มาลายู” (เครดิต จอม เพชรประดับ)Published on Aug 28, 2015

นายสุไลมาน เจ๊ะแม ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมมาลายูปาตานี ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เพื่อเปิดโลกวัฒนธรรมาลายูปาตานีกับธรรมชา­ติอันเอกอุดมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ามกลางความหวาดกลัว และวิตกกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยว่า มาลายูปาตานี เป็นแหล่งวัฒนธรรมทีเป็นเอกลักษณ์เพราะผสม­ผสานด้วยวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ ทั้งจากในภูมิภาคเอเชียและยุโรป เพราะอาณาจักรปาตานีเดิมเป็นเมืองท่าที่สำ­คัญในภูมิภาคนี้เมื่อ 700 ปีที่แล้ว เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นยิ่งทำให้ค­นในพื้นที่เกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ ส่งเสริม และสานต่อวัฒนธรรมมาลายูกันเพิ่มขึ้น แต่คนภายนอกต่างหากที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัส­กับความงดงามทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของความเป็นมาลายูมุสลิม เรื่องราวนี้..จะเชิญชวนให้คนไทยทั่วประเท­ศและคนทั่วโลกเดินทางไปสัมผัสความงดงามของ­วัฒนธรรม และธรรมชาติแห่งความเป็นมาลายูในสามจังหวั­ดชายแดนใต้อย่างปลอดภัย

เปลี่ยนโหมด"ความรุนแรง"สู่..สุนทรีย์"มาลายู” (เครดิต จอม เพชรประดับ)Published on Aug 28, 2015

นายสุไลมาน เจ๊ะแม ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมมาลายูปาตานี ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เพื่อเปิดโลกวัฒนธรรมาลายูปาตานีกับธรรมชา­ติอันเอกอุดมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ามกลางความหวาดกลัว และวิตกกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยว่า มาลายูปาตานี เป็นแหล่งวัฒนธรรมทีเป็นเอกลักษณ์เพราะผสม­ผสานด้วยวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ ทั้งจากในภูมิภาคเอเชียและยุโรป เพราะอาณาจักรปาตานีเดิมเป็นเมืองท่าที่สำ­คัญในภูมิภาคนี้เมื่อ 700 ปีที่แล้ว เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นยิ่งทำให้ค­นในพื้นที่เกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ ส่งเสริม และสานต่อวัฒนธรรมมาลายูกันเพิ่มขึ้น แต่คนภายนอกต่างหากที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัส­กับความงดงามทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของความเป็นมาลายูมุสลิม เรื่องราวนี้..จะเชิญชวนให้คนไทยทั่วประเท­ศและคนทั่วโลกเดินทางไปสัมผัสความงดงามของ­วัฒนธรรม และธรรมชาติแห่งความเป็นมาลายูในสามจังหวั­ดชายแดนใต้อย่างปลอดภัย

เปลี่ยนโหมด"ความรุนแรง"สู่..สุนทรีย์"มาลายู"

สถานการณ์ปัจจุบันเรื่องการยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยในยุโรป - บีบีซีไทยDownload

ท่าทีของคนที่ไม่เอา คกก.ยุทธศาสตร์ เเละ รธน.ทหารDownload

สปช.โหวตผ่านไม่ผ่านรัฐธรรมนูญนี้?Download

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์ 28 ส.ค. 2558 บทบาทหลากหลายของขบวนประชาชน

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์ 28 ส.ค. 2558 บทบาทหลากหลายของขบวนประชาชน http://youtu.be/LYFphFSs6R4

ดาวน์โหลด mp3 เพื่อการเผยแพร่ http://www.mediafire.com/listen/rjdoik8ex5fijio/Chupongusa-2015-8-28.mp3 

สังคมชั้นสูงกับการเอาเปรียบสังคมรากหญ้า

สังคมชั้นสูงกับการเอาเปรียบสังคมรากหญ้า
เครดิต จากกลุ่มสไกป์...

สถานการณ์ล่าสุด 

ความ จริงอย่างหนึ่งคือใครก็ตามที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยมานานพอควร มักจะพบว่า เมืองไทยมีสภาพสังคมที่อำนาจที่ลึกลับคือคำตอบของหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ใช่ความถูกต้องเป็นธรรมตามระบบที่ควรเป็นอย่างในนานาประเทศ และเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับ ได้แต่บ่นด่าคนโน้นคนนี้ว่าทำให้เราลำบาก นักการเมืองจะโดนก่อนด้วยข้อหาทุจริตคอร์รัปชั่น ใช้อำนาจอิทธิพล อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เป็นทุรกรรมแทบทุกประเภท ตามมาด้วยข้าราชการ พ่อค้าหน้าเลือด อาชญากรต่าง ๆ สิ่งที่เราไม่เคยนึกก็คือ องคาพยพแห่งอำนาจอิทธิพลนั้นมันมีเครือข่ายที่ประสานซึ่งกันและกัน เพราะสังคมมักยอมให้กับอำนาจบางอย่างมากกว่าที่กำหนดไว้ตามกติกา คนอื่นที่รองลงมาก็เลยจะมักใช้วิธีอำนาจมืดโดยไม่สนใจกติกาตามไปด้วย ความจริงก็คือคนพวกนี้จะใช้อำนาจโดยประสานเครือข่ายกับ "เส้นใหญ่" ขึ้นไปตามลำดับขั้น ปัญหาก็คือใครคือเส้นที่ใหญ่สุดและเส้นนั้นอุปถัมภ์คนที่เราบ่นด่าอยู่หรือ เปล่า ถ้าสาวลงไปให้ถึงต้นตอของปัญหากันจริง เราจะพบว่าเครือข่ายอำนาจนิยมนั้นมาจากระบบที่ออกแบบมาเพื่อเอื้อโอกาสให้ กับคนจำนวนไม่มากนักมีอำนาจ ไม่ใช่เอื้อให้กับมหาชนส่วนใหญ่ นานวันเข้าคนในสังคมก็จะยึดถือว่า การใช้อำนาจนอกระบอบเป็นเรื่องปกติสำหรับสังคมนี้ เมื่อตำรวจรีดไถ เขาจะอ้างว่านายสั่ง และนายของเขาก็จะบอกว่านายที่ใหญ่กว่าสั่งมาอีกที ต่อกันเรื่อย ๆ ไปเป็นลำดับชั้น แต่ไม่มีใครสาวไปให้ถึงสุดสายป่าน และทำให้เรายอมรับว่าสังคมที่มีอำนาจนอกระบบเป็นสภาพปกติอันน่าอับอายของ บ้านเมืองนี้ ไม่ชอบแต่ก็ต้องทนกับมัน
  
เรา เสียเวลากันมาหลายสิบปีกับการยอมรับอำนาจนอกระบบ ซึ่งพร้อมที่จะหักหลังคนรับใช้ทันทีที่ผู้นั้นเพลี่ยงพล้ำ เพื่อธำรงรักษาสถานะของชนชั้นตนเอาไว้ให้เนิ่นนานที่สุด มีคนหลายคนได้รับบทเรียนจากการกระทำเหล่านั้น และอยู่ในสภาพน้ำท่วมปาก พูดไม่ออกบอกไม่ถูก เกรงใจเพราะรู้ว่าแบกอัพคือมหาประชาชนอันไพศาลที่ถูกการโฆษณาชวนเชื่อแบบ ถล่มรุนแรงด้วยการบังคับให้รับชมรับฟังทุกสื่อ ด้วยสารพัดงานสร้างสรรค์ และกลยุทธการสื่อสาร รู้สึกว่าเรามีความสุขเหลือเกินในสังคมนี้ จนทำให้ลืมไปว่าชีวิตประจำวันที่แท้จริงของเราเป็นเช่นไร ปากกัดตีนถีบเพียงไหนเพื่อจะเอาชีวิตรอดไปวัน ๆ เคร่งเครียดว่าตนเองและครอบครัวจะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมวันนี้พรุ่งนี้ กันอย่างไรดี ไม่เคยรู้ว่าความจริงถูกกดขี่บีฑาจากธุรกิจสารพัดที่มองลึกลงไปแล้วใครที่มี ส่วนเป็นเจ้าของ เราทนกันมานานเพราะเราเกรงใจไม่กล้าเอ่ยปาก ยอมรับ เจียมตัว เพราะไม่ได้ใหญ่โตโอฬารด้วยชาติกำเนิดและทรัพย์ศฤงคาร ต้องยอมให้เขาเพราะยอมรับว่านั่นคือผู้ทรงอำนาจ หลงใหลได้ปลื้มไปกับการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่บอกเราว่าชีวิตของเรากำลัง มีความสุขเพียบพร้อมจากโชคลาภที่ได้เกิดมาในแผ่นดินนี้ โดยลืมไปว่าความจริงแล้ว เรามีความสุขในชีวิตกันได้บ้างนั้นก็เพราะเราช่วยตัวเอง ทำกันเองต่างหาก แล้วปลอบใจตัวเองไปตามหลักการของศาสนาบางศาสนาที่บอกว่า "พระเจ้าจะช่วยผู้ที่รู้จักช่วยตัวเอง" 

ปัญหา ก็คือเราช่วยตัวเองได้จริงหรือ ในเมื่อเขาไม่ให้โอกาส..

Thursday, August 27, 2015

เผลกลชั่วในเกมโฉด ของ สุเทพ เทือกสุบรรณ

เผยกลโกง สุเทพ เทือกสุบรรณ 35ปีในสังกัดประชาธิปัตย์

Posted by กะลาแลนด์ แดนสนธยา - รวมคลิปเด็ด V.2 on Saturday, March 21, 2015

อัดเจ็บ..รัฐบาลไทย"ล้มเหลว"รับมือก่อการร้าย ทำแบบไม่ใช้"สมอง"

Wednesday, August 26, 2015

หนุ่มเฟซถูกแฮ็กโยงบึมเครียดผูกคอดับ | 27-08-58 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | Th...Download

จอหงวน

ในการปฏิรูปประเทศมีนักวิชาการและที่ปรึกษา กล่าวว่าการสอบ กพ. ครั้งนี้เป็นการสอบจอหงวนไทย เพื่อลดการอุปถัมในหน่วยงานราชการฟังดูเหมือนดี แต่ลองย้อนกลับไป ปี คศ.หกร้อยต้นๆ ในประเทศจีนมีการสอบคัดคนทั่วประเทศเพื่อคัดสรรหัวกะทิมาทำงานในระบบ สมบูรณ์สิทธิ หรือเรียกง่ายๆว่าเอาคนเก่งมาทำงานให้ฮ่องเต้นั่นเอง อีกทั้งยังนำลัทธิขงจื้อเรื่องซือแอนซู หรือระบบคุณธรรม มาควบรวม จนได้ยินอย่างหนาหูในช่วงการเมืองที่ผ่านมา และสุดท้ายได้ถูกตอกย้ำด้วย ม.44 ที่ยกเลิกคำว่ารากหญ้า เรื่องนี้ดูเหมือนไม่มีความสำคัญแต่กลับมีความสำคัญอย่างน่าใจหายเมื่อ มีการกล่าวว่าอำมาตย์คือข้าราชการผู้รับใช้สถาบัน ส่วนประชาชนไม่มีชนชั้น มีแต่รายได้มากหรือน้อย

ทั้งหมดแสดงให้เห็นระบบการปกครองที่เปลี่ยนแปลงแบบ ปชช ไม่รู้ตัวในคำพูดชวนงวยงงว่า แบ่งแยกและปกครอง ที่แท้ไส้ในนั้นคือการเปลี่ยนระบบชนชั้นเข้าสู่ระบบ ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง นั่นเอง ปัญหาไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะในวงการจอหงวนไทยได้มีการส่งข้าราชการระดับสูงไปเรียนวิชาบริหาร เศรฐศาสตร์มหภาค จนถึงรัฐศาสตร์ต่างประเทศเพื่อให้ชนชั้นปกครองลงทุนระบบอินฟาร์เองโดยผู้ถูกปกครองถือว่าไม่ใช่หน้าที่ เมื่อไปรวมกับรัฐธรรมนูญแบบไทยๆ จึงสรุปได้ทันทีว่าประเทศไทยเข้าสู่ระบอบสมบูรณ์สิทธ์โดยมีทหารคานอำนาจวังในอัตราส่วนที่สมดุล ในนาม สภาเปรซิเดียมโดยมีกษัตริย์เป็นประธานสภา(ปล.ผู้ถูกปกครองนั้นมัวแต่มองสิ่งที่ผู้ปกครองกำลังหยิบยื่นให้โดยลืมมองว่ามือที่มองไม่เห็นหยิบเงินจากกระเป๋าท่านมายื่นให้ท่านผ่านรูปแบบภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งระบบส่วยอากร ที่ยังซ่อนรูปอยู่ในสังคมมาอย่างช้านาน)

ภูมิพล...ความรู้สึกคุณแม่ของศศิวิมล หลังศาลทหารพิพากษาจำคุก 28 ปี

ความรู้สึกคุณแม่ของศศิวิมล หลังศาลทหารพิพากษาจำคุก 28 ปี


Download

เรตติ้งกระฉูดโดยไม่ต้องบังคับประชาชนทนฟัง 'ปิยบุตร'ชี้ รธน.ซ่อนรูปรัฐประหาร

เรตติ้งกระฉูดโดยไม่ต้องบังคับประชาชนทนฟัง

'ปิยบุตร'ชี้ รธน.ซ่อนรูปรัฐประหาร
นักวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ ยืนยัน ร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย หลังพบการเพิ่มอำนาจองค์กรตรวจสอบไร้สมดุล และการถ่วงดุล

คำพูดประยุทธ์ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2558

คำพูดประยุทธ์ "คืนความสุขให้คนในชาติ" วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2558
       
       สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ผมได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงมหามังคลาภิเษกพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ บูรพกษัตริย์แห่งสยาม ณ มณฑลพิธีอุทยานราชภักดิ์ ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งทางอุทยานฯ ก็ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณพระมหากษัตริย์แห่ง สยาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ได้ทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ
       
       อุทยานฯ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในพื้นที่ของกองทัพบกจำนวน 222 ไร่เศษ มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ 7 พระองค์ สร้างในพระอิริยาบถทรงยืน ความสูงประมาณ 13.9 เมตร หรือ 7.9 เท่าของคนจริง หล่อด้วยเนื้อสำริดนอก ประดิษฐานบนแท่นบนลานอเนกประสงค์ประมาณ 90,000 ตารางเมตร ซึ่งนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หลังจากนี้แล้วจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฟรีได้ทุกวัน สวยงาม น่าภาคภูมิใจ ผมขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องหาโอกาสไปเยือน ไปพักผ่อน พาลูกหลานไปศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติเรานะครับ
       
       พ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับ ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกัน สามัคคีกัน เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น เราได้ผ่านห้วงเวลาแห่งความเลวร้ายมาด้วยกัน เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม เป็นการกระทำของผู้ที่มีจิตใจโหดเหี้ยม ไร้คุณธรรม ที่ต้องการสร้างความหวาดกลัว ทำลายความสงบสุขของพี่น้องประชาชน และภาพลักษณ์ของประเทศของเรา บ้านของเรา ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสีย รัฐบาลยืนยันจะเร่งดำเนินการสืบสวน หาตัวผู้กระทำความผิด และขบวนการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว ในปัจจุบันนั้นมีความคืบหน้าไปมากนะครับ ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคน ทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่น และตั้งอยู่ในความมีสติ
       
       ช่วงนี้หลาย ๆ ท่านคงได้เห็นข้อความต่าง ๆ ที่แสดงความเห็นห่วง เป็นกำลังใจ หรือแสดงพลังของคนไทย รวมถึงข้อความแคมเปญของรัฐบาล our home our country together stronger หรือเราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือประเทศของเรา บ้านของเรา ในสื่อต่าง ๆ นะครับ ทุกข้อความมีวัตถุประสงค์ที่ดี ใครอยากใช้ อันไหนก็ใช้ ไม่อยากให้ยกมาเป็นประเด็นให้ทะเลาะขัดแย้งกันอีกนะครับ เพราะจากนี้ไปเราต้องสามัคคีกัน จับมือกันเพื่อก้าวเดินไปข้างหน้า ความสามัคคีของคนไทยจะทำให้ประเทศของเราแข็งแกร่ง บ้านของเราแข็งแรง สามารถเติบโตและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได้ ใช้ได้ตลอดไปนะครับ ไม่ใช่แค่ช่วงนี้ ต่อไปเราคงต้องร่วมใจกันมากกว่าเดิม ช่วยเหลือกันทุกเรื่อง สามัคคีกันไว้ เราต้องสร้างประเทศด้วยมือของเราเอง ผมเชื่อว่าประเทศไทยมีคนดี คนมีน้ำใจ มีคุณธรรมมากกว่าคนไม่ดี เราต้องช่วยกันเอาความดีชนะความไม่ดีให้ได้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมอยากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ใช้วิจารณญาณในการส่งต่อ ข่าวสารข้อมูล รูปภาพผ่านโซเชียลมีเดียนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพความเสียหายสถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งภาพผู้ได้รับบาดเจ็บ สูญเสีย เพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานแล้ว ยังเป็นการไม่ให้เกียรติ หรือซ้ำเติบกับคนเหล่านั้น รวมทั้งเป็นการขยายความรุนแรงขึ้นไปอีก
       
       อีกประการหนึ่ง คือ ไม่ว่าจะเกิดเหตุรุนแรงใด ๆ เจ้าหน้าที่จำเป็นจะเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ให้ได้ กันประชาชน สื่อ ออกจากพื้นที่เกิดเหตุ ไปยังพื้นที่ปลอดภัย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย การเก็บวัตถุหลักฐานเพื่อนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น
       
       ทั้งนี้ สิ่งที่พวกเราชาวไทยทุกคนสามารถทำได้ในตอนนี้ก็คือการช่วยประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สิ่งที่ดีงามของประเทศเรา เพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยด้วยกันเอง และสร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจกับต่างประเทศ หยุดเลิกเผยแพร่ข่าวที่ทำให้เกิดความสับสน ตื่นตระหนก และการสร้างความแตกแยกในจิตใจของคนไทยด้วยกัน หลายท่านคงทราบแล้วว่า เรื่องที่สำนักข่าวเยอรมันแห่งหนึ่งได้เสนอข่าวเหตุระเบิดครั้งนี้ในเชิง สร้างสรรค์ ได้พูดถึงการแสดงถึงความมีน้ำใจของคนไทย ว่า ทันทีหลังจากเกิดการระเบิด ก็มีคนไทยแถวนั้นวิ่งไปช่วยคนเจ็บทันที ขณะเดียวกันก็มีคนไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการประกาศหาล่ามภาษาจีน สำหรับสื่อสารแก่ผู้บาดเจ็บ ก็มีจิตอาสามาช่วยเป็นจำนวนมาก ส่วนวินมอเตอร์ไซค์แถวสี่แยกราชประสงค์เองก็เสนอรับ - ส่ง ผู้โดยสารฟรี นับเป็นเสียงสะท้อนจากชาวต่างชาติที่น่าภูมิใจถึงน้ำใจของคนไทยที่รัก สามัคคี และมีน้ำใจ พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยังมีอีกหลายอย่างที่อาจจะพูดไม่หมด มีมากมายที่พี่น้องทุกคน ประชาชนทุกคน สามารถทำได้
       
       ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความสามัคคีของคนไทย ที่ต้องการเห็นความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง กลับคืนมาสู่บ้านเกิดของเรา ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวต่อนักท่องเที่ยว ทำให้เขากลับไปบอกคนที่ประเทศเขาว่า ประเทศไทยนั้นน่าไปเที่ยว คนไทยน้ำใจดี มีน้ำใจที่เอื้ออาทร เหมือนกับที่นายโทนี แอ็บบอตต์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย กล่าวในที่ประชุมรัฐสภา เชิญชวนให้ชาวออสเตรเลียเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยต่อไป อย่ายอมจำนนต่อผู้ใช้ความรุนแรง เนื่องจากผู้ที่วางระเบิดตามเมืองต่าง ๆ ที่มีผู้คนจำนวนมาก ทำเพื่อสร้างความหวาดกลัว ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้
       
       ดังนั้น ประชาชนไม่ควรตกใจกลัวจนเกินไป หรือยอมถูกข่มขู่ด้วยการกระทำเช่นนั้น เราสามารถจะดำเนินชีวิตตามปกติ โดยเพิ่มความระมัดระวัง มีความช่างสังเกตมากขึ้น ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแจ้งสิ่งที่ผิดปกติ ต้องสงสัย เพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพยายามไม่เป็นที่เรียกว่า สังคมก้มหน้า คือ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดีกว่า เฝ้าระวังภัยสังคม ไม่ใช่ไม่สนใจ ก้มมองมือถือตลอดเวลา เห็นอะไรผิดปกติ สิ่งของที่ไม่มีเจ้าของวางทิ้งไว้ หรือคนที่ดูมีพิรุธ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผู้คนพลุกพล่าน ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับ เดี๋ยวเข้าไปตรวจสอบเอง
       
       ด้านการช่วยเหลือเยียวยาและการจ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตชาวไทย กรุงเทพมหานครจะเป็นหน่วยงานที่รับแจ้งคำร้อง โดยจะประสานกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือเหยื่อชาวไทยตามสิทธิกฎหมายกำหนด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน 1111 สำหรับชาวต่างชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะให้การดูแลด้วยเงินจากกองทุนประกันภัยนักท่องเที่ยว ที่รัฐบาล หรือ คสช. จัดตั้งขึ้นมา 200 ล้านบาทนะครับ
       
       ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ติดต่อไปยังสถานทูตต่างๆ หรืออาจจะสามารถติดต่อได้โดยตรง สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน 1155 นะครับ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บ ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกตามสิทธิ์ได้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญดอกไม้พระราชทาน ไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย สำหรับผู้เสียชีวิตชาวไทยได้ทรงพระราชทานค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีศพรายละ 9 หมื่นบาทนะครับ
       
       สำหรับชาวต่างประเทศที่บาดเจ็บ และเสียชีวิตนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เอกอัครราชทูต นำพระราชสาส์นแสดงความเสียใจ และดอกไม้ส่วนพระองค์ไปมอบให้นะครับ
       
       ผมและรัฐบาลขอขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร แพทย์ พยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแพทย์อาสาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เสียสละมาช่วยดูแลรักษาผู้บาดเจ็บตลอดทั้งคืนที่เกิดเหตุ และที่สำคัญ ขอขอบคุณประชาชนทุกคนนะครับ ที่แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในยามที่พี่้น้องร่วมชาติ และต่างประเทศต้องการความช่วยเหลือ และต้องขอขอบคุณในการแสดง ความเสียใจจากผู้นำประเทศหลายประเทศที่มีต่อรัฐบาล ต่อประชาชนคนไทย และประเทศไทยด้วยนะครับ ด้วยความรู้สึกที่รักสามัคคีนี้ รัฐบาล และ คสช. มั่นใจว่า เราจะสามารถผ่านช่วงเวลาฝันร้ายนี้ไปด้วยกัน เราจะเดินหน้าต่อไปไม่ยอมสะดุด หรือหยุดรออีกต่อไป เพราะประเทศไทยเรานั้นเสียเวลา เสียโอกาสมากแล้ว ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงในการทำหน้าที่คนไทยรักชาติไม่ยอมให้ใครทำลาย ทำร้ายแผ่นดินเกิดของเรา ร่วมกันต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ด้วยการแสดงความเข้มแข็งด้วยพลังสามัคคีช่วยประชาสัมพันธ์แคมเปญ สตรองเกอร์ ทูเกตเตอร์ การส่งต่อสัญลักษณ์ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน และเป็นการหยิบยื่นน้ำใจ เป็นการเติมกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ
       
       สำหรับนโยบายที่รัฐบาลนี้ และ คสช. ได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ คือ ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งมีผลดำเนินงานมาจนปัจจุบัน เป็นที่น่าพึงพอใจระยะแรก จากผลการสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ปีที่แล้ว สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น และดีที่สุดในรอบ 6 ปี สามารถช่วยให้รัฐบาลป้องกันสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันได้เกือบ 2 แสนล้านบาท เม็ดเงินงบประมาณโครงการต่าง ๆ ถึงมือประชาชนโดยตรง ไม่ผ่านขบวนการคอร์รัปชัน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่ามากที่สุด แต่ทั้งนี้ ก็มีการพูดให้ร้ายข้าราชการ รัฐมนตรี รัฐบาลในสิ่งที่ไม่อาจใช่ข้อเท็จจริง เพราะรัฐบาลนี้ไม่เปิดโอกาสให้มีการสำรองเกิดขึ้น ไม่มีการช่วยเหลือเป็นพิเศษใดๆ ทุกโครงการหากยังมีเล็ดรอดได้อยู่นั้น ขอให้แจ้งเบาะแสเพื่อตรวจสอบทันที
       
       ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ปล่อยปละละเลยกับปัญหานี้มานาน ประชาชนเคยชินกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ไม่มีการปรับปรุงกฎระเบียบให้รัดกุม ไม่มีกลไกในการกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ปล่อยให้มีการให้สินบน สินน้ำใจของกำนัน รางวัลต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือการจ่ายเงินให้ได้ผลประโยชน์ภายหลัง สิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นมานานแล้ว เป็นปัญหาที่ทำลายชาติ ทำร้ายประชาชน ทำให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาได้เท่าที่ควร ผลการสำรวจนี้ก็ถือเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงาน และเป็นข้อมูลให้แก่รัฐบาลในการดำเนินนโยบายที่ชัดเจน ในการที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกระดับ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
       
       รัฐบาลยืนยันว่า จะเดินหน้าต่อต้านการคอร์รัปชันต่อไป เพื่อกำจัดสนิมเนื้อในที่กัดกินประเทศ ในช่วงนับสิบปีที่ผ่านมาให้ได้ โดยหวังว่าพี่น้องประชาชนคนไทยจะให้กำลังใจ และร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดการคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยของเรา นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการวางรากฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยจะไม่แก้ปัญหาในลักษณะที่ไม่สร้างควาเมข้มแข็งให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ ทิ้งมรดกหนี้ไว้ให้กับภาระลูกหลานต่อไป
       
       สำหรับความคืบหน้าในการลงทุนให้อนาคต ที่สำคัญ ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางรถไฟ อาทิ โครงการรถไฟความเร็วปานกลางไทย - จีน 160 - 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทาง 873 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างเป็น 4 ช่วง คือ กรุงเทพฯ - แก่งคอย 133 กิโลเมตร แก่งคอย - มาบตาพุด 246.5 กิโลเมตร แก่งคอย - นครราชสีมา 138.5 กิโลเมตร และนครราชสีมา -หนองคาย 355 กิโลเมตร จะให้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปีครึ่ง และจะเริ่มก่อสร้างช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ - แก่งคอย และช่วงที่ 3 แก่งคอย - นครราชสีมา ก่อน ภายในเดือนธันวาคม 2558 นี้
       
       ด้านการลงทุน เป็นการร่วมลงทุนของรัฐบาลทั้ง 2 ฝ่าย ด้วยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในลักษณะ Special Purpose Vehicle หรือ SPV ฝ่ายไทยถือหุ้นร้อยละ 60 ฝ่ายจีนถือหุ้นร้อยละ 40 ทั้งนี้ มีการประมาณการว่า จะมีการตอบแทนในอัตราทางเศรษฐกิจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 14.99
       
       สำหรับด้านงานก่อสร้าง จะใช้สัญญาก่อสร้างแบบ Engineering Procurement Construction หรือ EPC ฝ่ายจีนรับผิดชอบด้านการสำรวจ ออกแบบก่อสร้าง ฝ่ายไทยจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบแบบ ราคาก่อสร้าง และความเหมาะสมของราคา ก่อนจะมีการลงนามในสัญญางานก่อสร้างทั้งหมด
       
       ต่อไปก็คือด้านการลงทุนและงานโยธา ฝ่ายไทยจะเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนเอง ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างไทยก่อสร้างเองในงานชั้นฐาน ที่เป็นทางราบ อาคาร ส่วนงานเจาะอุโมงค์ งานก่อสร้างชั้นฐานทางไหล่เขา ฝ่ายจีนจะเป็นผู้ดำเนินการ งานระบบอาณัติสัญญาณ งานจัดหาและติดตั้งตัวรถ ตลอดจนอุปกรณ์เดินรถ และซ่อมบำรุง
       
       สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงมีจำนวน 3 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 672 กิโลเมตร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทย - ญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษา มีแผนการดำเนินการวางไว้แล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการร่วมสำรวจและออกแบบ
       
       สำหรับอีก 2 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ - ระยอง 193.5 กิโลเมตร และกรุงเทพฯ - หัวหิน 211 กิโลเมตร มีความคืบหน้า ดังนี้ ด้านการลงทุน จะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน โดยการรถไฟฯ อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอรายงานผลการศึกษา เสนอต่อกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เพื่ออนุมัติโครงการ ก่อนเปิดให้ภาคเอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอต่อไป ด้านการใช้ประโยชน์ที่จะได้รับ คาดว่าระยะแรกจะทำให้มีผู้โดยสารเปลี่ยนมาเดินทางในระบบรถไฟเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สามารถเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศแล้ว ที่เรามีโครงการจัดทำโครงข่ายเส้นทางไทย - ลาว - จีน ยังเป็นการสร้างความมั่นคง และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืนด้วย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน สามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ และช่วยในการกระจายความเจริญจากกรุงเทพฯ ไปสู่ภูมิภาคอีกด้วย โดยทั้งหมดนี้ผู้นำของแต่ละประเทศ ผมได้ปรึกษาหารือกันแล้ว จัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว ที่จะเชื่อมโยงกันอย่างไรในทั้งถนน และทางรางนะครับ ทุกประเทศได้มีการหารือร่วมกันจัดทำแผน สรุปมาได้ชัดเจน มีแผนการดำเนินการที่เห็นชอบทุกอย่างนะครับ อยู่ที่ว่ามันจะดำเนินการได้อย่างไร หาทุนก่อสร้างได้ที่ไหน และจะร่วมมือกันอย่างไร วิธีการต่างๆ มันมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับ ไม่ใช่ว่านึกจะสร้างก็สร้าง สร้างง่าย ๆ และก็เป็นภาระมาก ๆ ความคุ้มทุน ความคุ้มค่ามันไม่เท่าที่ควร เหล่านี้มันต้องพิจารณานะครับ
       
       เพราะฉะนั้นหลายคนก็ใจร้อน บอกว่าประกาศมาปีเกือบจะ 2 ปีกว่าแล้ว ไม่เห็นสร้างสักที ก็ปัญหาที่นี่เจรจามา 6 ครั้งแล้ว และต่อไปต้องมาดูในเรื่องของการทำอีไอเอ ประชาพิจารณ์ ประชาชนที่บุกรุกเส้นทาง เดิมอยู่แล้วทำอย่างไร ก็สร้างในแนวทางเดิมเกือบทั้งหมด มีบางเส้นที่สร้างใหม่เท่านั้น ปรากฏว่าในเส้นทางรถไฟเดิมก็มีประชาชนที่ยังบุกรุกอยู่ และเขาก็เดือดร้อน เขาไม่ยอมให้เราสร้าง นี่แหละครับต้องช่วยกัน ไม่อย่างนั้นมันเกิดอะไรไม่ได้ทั้งสิ้น เดี๋ยวรัฐบาลจะดูแลให้หาที่อยู่ที่อาศัยให้ และหาประโยชน์ที่จะได้รับในการที่จะค้าขายอะไรต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เขาเคยอยู่มาก่อน ทั้ง ๆ ที่ผิดกฎหมาย ผมย้ำตรงนี้เอาไว้หน่อย
       
       สำหรับในเรื่องของการนโยบายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเอสเอ็ มอี พูดมาเยอะแล้ว รัฐบาลนี้ทำทุกอย่างเลยนะครับ ทั้งกฎหมาย ทั้งการจัดกลุ่มเอสเอ็มอี ทั้งการจัดหากองทุน ทั้งการให้ความรู้ Matching ต่าง ๆ ทั้งหมด และเริ่มให้มีตลาดกลางของประชาชนในท้องถิ่นตามโมเดลของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาลนะครับ ปัจจุบันได้รับการเรียกร้อง ผมให้ขยายผลไปสู่การจัดตลาดสี่มุมเมืองที่ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่ตรงกรมโยธาฯ นั่นแหละ จุดที่สอง ก็ อ.ต.ก. สุวรรณภูมิ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จุดที่สาม คือ คลองหลวง สำนักงานสหกรณ์ จ.ปทุมธานี และถนนอุทยานฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ได้มีพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า นำสินค้าดีมีคุณภาพให้เป็นที่รู้จัก และจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม รวมทั้งส่งเสริมการขายของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนพบปะระหว่างผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้บริโภค แหล่งเงินทุน โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นความสุขในการจับจ่ายสินค้าปลอดภัยผู้ บริโภค โดยนำร่องด้วยตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปากเกร็ด ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2558 ช่วงเวลา 10 โมงเช้า ภายในงาน นอกจากจะมีการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ สินค้าทั่วไป ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ โครงการศิลปาชีพด้วย และสำหรับตลาดคลองผดุงกรุงเกษม อ.ต.ก. สุวรรณภูมิ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีกำหนดจัดขึ้นเดือนหน้า ระหว่างวันที่ 4 - 20 กันยายน 2558
       
       อย่างไรก็ตาม อาจมีการกล่าวถึงในสื่อว่ารัฐบาลไม่จริงใจในการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ซึ่งไม่เป็นธรรมกับเรามากนัก เพราะเราทำกันเยอะแยะ เพียงแต่เวลามันรวดเร็วมากไม่ได้ หลายท่าน ผมอยากถามเอสเอ็มอี ที่บ่นว่ารัฐบาลไม่ดูแลนั้น เขาชี้แจงหรือเปล่าว่าท่านอยู่ในหลักเกณฑ์หรือไม่อย่างไร อย่าไปบ่นข้างนอก และไม่มาหาเรา บางครั้ง ผมตรวจสอบหลายครั้ง ยืนยันว่า หลายเอสเอ็มอีไม่เข้าเกณฑ์ ไม่มีความมั่นคง ไม่มีศักยภาพเพียงพอ เพราะฉะนั้นการให้ความช่วยเหลือไปจะสูญเปล่า หนี้สูญเยอะแยะ
       
       เพราะฉะนั้น ต้องร่วมมือกันนะครับว่าทำยังไง ต้องฟัง ถ้าเขาให้ปรับเปลี่ยนยังไง ถ้ากู้ได้ ต้องปรับเปลี่ยน ไม่งั้นทุกคนอยากทำอะไรก็ทำทั้งหมด ถ้าทำอย่างนั้นก็ขายได้แค่นั้น แล้วเงินทุนเราก็ให้ไม่ได้ มันต้องมีกติกา ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องให้ได้ทั้งหมด ใครไม่ได้ก็โวยวาย เป็นซะแบบนี้ ทุกเรื่องเลย ประเทศไทย ใครได้ก็ไม่บ่น ใครไม่ได้ก็บ่น ร้องเรียน ร้องทุกข์ ทำให้มันวุ่นวายไปหมดทุกเรื่องเลย วันนี้เอสเอ็มอีเราได้จัดกลุ่มไว้ 3 - 4 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มไหนให้ก่อน กลุ่มไหนให้หลัง ถ้าหากว่าเรารู้ตัวเอง โดยการประเมินของส่วนราชการ ก็ให้เขาประเมินมา แล้วท่านก็ปรับปรุงตัวของท่านเอง แล้ววันหน้าเขาก็ให้ท่านได้ เกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นขึ้นมา ถ้าหากว่าเราให้ทุกพวกทุกกลุ่ม ทั้งมีศักยภาพ ไม่มีศักยภาพ แล้วรัฐจะเอาเงินจากที่ไหน มันตั้งมากมาย 2 ล้านแห่ง 2,600,000 แห่ง ตัวเลขกลม ๆ นะ
       
       สำหรับนโยบายสร้างความเข้มแข็งภาคครัวเรือน และวินัยการออมนั้น รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ กอช. ที่ได้เปิดตัว เปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวานนี้ วันที่ 20 สิงหาคม มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก โดยมีสมาชิกคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า รอการจัดตั้งของตัวเองขึ้นมา 10 ปีแล้ว ดีใจที่รัฐบาลนี้ทำได้สำเร็จ มันก็เป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจ และดีใจ เราก็พยายามจะทำให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ต้องใช้เวลานานพอสมควร เพราะต้องรอกฎหมายลูกด้วย พ.ร.บ. มีมานานแล้ว
       
       ฉะนั้น กองทุนนี้เป็นกองทุนการออมเพื่อผลระยะยาวสำหรับภาคประชาชน และช่วยเหลือประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญ ได้สร้างหลักประกันหลังเกษียณของตัวเอง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 25 ล้านคนทั่วประเทศ ทั้งนี้ จุดเด่นของ กอช. ก็คือ เป็นการออมโดยความสมัครใจ มีความยืดหยุ่นในการออม สมาชิกได้รับคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ หากเสียชีวิตก่อนเงินในบัญชีจะหมด เงินสะสมและเงินสมทบทั้งหมดจะโอนให้ทายาท และรัฐบาลรับประกันผลตอบแทน ไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน และได้รับบำนาญตลอดชีวิต แม้ว่าเงินสนับสนุนจะหมด เงื่อนไขการสมัครติดต่อได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ทุกสาขา ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว รัฐบาลก็มีภาระอยู่แล้วในการที่จะจ่ายสมทบให้ตามสัดส่วนของอายุผู้สมัคร ซึ่งก็เป็นเงินที่มากพอสมควร ไม่เป็นไร รัฐบาลก็ต้องพยายามทำเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เพื่อจะได้มีเงินมาดูแลพ่อแม่พี่น้อง สมทบไปด้วย ถ้าทุกคนร่วมกัน มีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมแบบนี้ ทุกอย่างมันไปได้ดีหมด ในเรื่องกิจการอื่นด้วยก็ตาม และเรื่องของกองทุนนี้ เราก็สามารถนำไปประกอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกลับมาเป็นเงินหมุนเวียนสมทบไปเรื่อยๆ จะได้ลดภาระงบประมาณของรัฐบ้าง
       
       การที่ประเทศไทยของเราจะพัฒนาต่อไปได้นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศ ผมก็อยากเห็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชน มีเพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละภาคส่วน นำมาบูรณาการร่วมกันเพื่อการวิจัยและพัฒนา หานวัตกรรมใหม่ๆ ต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพ ให้นำไปสู่การผลิตและใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศ
       
       ผมเองนั้นเชื่อว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถ มีบุคลากร มีทรัพยากรที่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้การวิจัยและพัฒนาของประเทศได้เกิดขึ้น ในทุกด้าน โดยรัฐบาลนี้ยินดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ หลายรูปแบบด้วยกัน มีการปรับกฎระเบียบ ให้หน่วยงานสามารถจัดหาของที่ผลิตในประเทศนี้ได้เอง กำหนดมาตรฐานให้ชัดเจน มีประมาณเกือบ 100 อย่างแล้วในขณะนี้ ที่สามารถผลิตจำหน่ายได้ ก็ขอให้นำมาใช้ ช่วยกันก็แล้วกัน
       
       สัปดาห์นี้ผมมีเรื่องเรียนชี้แจงกับพี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้ ขอให้ทุกคนมีสติ ทำหน้าที่ของตน ร่วมแรงร่วมใจ สามัคคีกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยของเรา ขอบคุณครับ สวัสดีครับ 


ขอบคุณทีมงาน manager

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

สองล้านกว่าปีก่อนได้มีการพัฒนาการของสัตว์จนเป็นมนุษย์เรียกว่าโฮโม ซาเปียน และได้มีการพัฒนาการแยกเป็นหมู่เหล่าออกไปอีกหลายกลุ่ม ในขณะที่เวลาผ่านไป พัฒนาการของการเอาตัวรอดได้เกิดเป็นยุคหิน ยุคโลหะ ตามลักษณะเครื่องใช้ อีกส่วนได้แก่ที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงชีพได้แก่จากถ้ำสู่พื้นที่การเกษตร จากการล่าสัตว์สู่การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์
เมื่อความซับซ้อนของสังคมเริ่มมากขึ้นได้มีการพัฒนาเรื่องการสื่อสารอย่างง่ายๆจากภาพวาดสู่เฮโรกราฟฟิคพัฒนาเป็นภาษาเขียนปัจจุบัน การอยู่เป็นสังคมเริ่มมีการหาผู้นำ มีจารีตความเชื่อเกิดขึ้นในสังคมพร้อมกับทวีปที่เริ่มแยกห่างออกจากกัน พื้นที่ที่น้อยลงต่อคนที่มากขึ้นทำให้เกิดการรบเพื่อแย่งพื้นที่ เกิดเป็นอาณาจักรต่างๆและพัฒนาทั้งเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้คือยุค ดิจิตอล

ปัญหาในโลกปัจจุบันเกิดเมื่อ สามพันกว่าปีก่อน เกิดทรานจอร์แดน การปลดปล่อยทาสไปสู่เมืองที่เรียกว่า เยรูซาเลม ที่ซึ่งเป็นนครซ้อนทับของสามศาสนาคือ คริส อิสลาม และยูดาย จนเกิดสงครามศาสนาขึ้นในราวปี 1095 ทางตะวันตกเรียกว่าครูเสดส่วนทางมุสลิมเรียกว่าจีฮัจ สงครามศาสนานี้รบกันอยู่เกือบสองร้อยปีจึงจบลงราวปี 1272 จากนั้นมาแต่ละทวีปได้ปกครองด้วยศาสนาและประมุขเป็นใหญ่ จนปี ค.ศ.1776 ได้มีลัทธิต่อต้านเทวนิยมขึ้น ร่วมกับอีกสี่กลุ่มนักคิด ทำให้คริสจักรสั่นคลอนอย่างมาก จนมีความจำเป็นต้องจับมือกับกลุ่มนี้อย่างลับๆ เมื่อลัทธินี้ถูกเผยแพร่ได้ลามเข้าสู่โลกตะวันออกในนามคอมมิวนิส เมนีเฟสโต ซึ่งมีรากความคิดมาตั้งแต่สมัยกรีกเรียกว่ายูโทเปีย ลัทธินี้ได้ล้มเทวนิยมในโลกตะวันออกเป็นบริเวณกว้าง ในช่วงนี้ได้มีเหตุการ์ณซ้อนทับใหญ่เกิดขึ้นสองครั้งคือสงครามโลกครั้งที่1 ปี14-18 ปี17 รัสเซียถอนตัวและได้เกิดการปฏิวัติแดงเดือดของบอลเชวิค และปี39-46 เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ในนามนาซี ที่เรียกกันว่าเกรท วอร์ เหตุการ์ณนี้ทำให้เกิดการจับมือกันทั่วโลกในนามยูเอ็น จากเหตุการณ์ฆ่ายิว จนเกิดยิวไซออนนิส ที่ย้ายไปสู่นครเยรูซาเลม

เมื่อจบสงครามโลกกลับทำให้โลกคอมมิวนิสยิ่งแข็งแกร่ง แนวคิดนี้ลามมาจนถึงแนวเขตตะวันออกกลางเป็นปัญหาสั่นคลอนต่อศาสนาอิสลามอย่างมากจนเกิดกลุ่มมูจาฮีดีน ทางฝั่งอเมริกาใต้เองก็ได้เกิดที่คิวบาทุกคนเข้าใจว่าเป็นคอมมิวนิสเพียวแต่ความจริงเป็นสงครามนิวเคลียร์ ทางโลกตะวันตกได้สร้างหน่วยข่าวกรองคนหนึ่งที่สำคัญคือ บินลาดิน โดยเข้าร่วมกับมูจาฮีดีนผลักดันคอมมิวนิสให้หยุดลงในแถบอัฟกัน โลกตะวันตกกลับขุดคลองซุเอสวางท่อส่งน้ำมัน อีกทั้งฐานทัพในซาอุ บินลาดินจึงตัดสินใจกลับเข้าร่วมมูจาฮีดีน สร้างหน่วยย่อยอัลเคด้าขึ้น และสร้างกลุ่มเครือข่ายตาลีบัน

เมื่อตะวันตกเป็นโลกอุสาหกรรมเต็มตัวจึงนำดอลล่าไปพ่วงกลุ่มโอเปค คานอำนาจแบล๊คโกล เกิดสงครามอ่าวผลักอิรักชนอิหร่านแยกคูเวท เป็นสาเหตุให้กลุ่มอาบูไนดัลหนีไปซีเรียตั้งเป็น ISI และรวมกับซีเรียกลายเป็น ISIS ย้อนกลับไปมองอิสราเอลที่ตั้งนครเยรูซาเลม กลุ่มยิวได้ยึดครองพื้นที่บางส่วนในอิสลาเอลเกิดเป็นเขตเวสแบงค์และฉนวนกาซ่า สร้างความไม่พอใจในความไม่เท่าเทียมของชาวอาหรับเป็นอย่างมาก อีกทั้งยุทธศาสตร์การตัดขาดซีเรียกับตูนิเซียจากแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ จนเกิดอาหรับสปริงขึ้น

โลกตะวันตกตัดสินใจหนีออกจากพลังงานฟอสซิลเข้าสู่พลังงานทางเลือก เบนโครงการนาซ่าที่มี10ฐานขึ้นต่อกระทรวงวิทย์เมื่อศึกษาสำเร็จจึงเป็นของความมั่นคง ไปสร้างอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ ทางโลกตะวันออกได้มีการสร้างโซเวียตใหม่ขึ้นโดยกลุ่มจีนรัสเซียเป็นผู้นำอย่างลับๆ ส่วนกลุ่มตะวันออกกลางได้จับมือกันกลายเป็น IS สร้างจีฮัจขึ้นอีกครั้ง
ย้อนมองไทยเมื่อโลกตะวันตกเสียไทย จึงมีความเสี่ยงจะต้องเสียญี่ปุ่นกับเกาหลี เนื่องจากโดนตัดขาดทางภูมิศาสตร์ กลุ่มนาโต้จึงสร้างฐานในฟิลิปปินหลายฐานถือเป็นแผ่นดินที่เข้าไปเชื่อมญี่ปุ่นและเกาหลีให้ใกล้ที่สุด จนเป็นที่มาของหมู่เกาะทะเลจีนใต้

(ปล.หวังเสมอว่าประเทศไทยจะเป็นสวิสเซอแลนด์ที่ทุกชาติมานั่งคุยกันที่นครเจนนีว่า )
"เมื่อตัดสิ่งรอบกายออกให้หมดย้อนกลับไปยุคโฮโม ซาเปียน เราทุกคนคือคนเหมือนกัน ไม่มีอะไรต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียว"

ขอพระคุ้มครอง ชาวพุทธ
ขอพระเจ้าอวยพร ชาวคริสเตียน
อัสสะลามมุอะลัยกุม พี่น้องมุสลิม

คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม ตอน เมื่อปวงชนชาวไทยกำลังจะล้อมปราบโจรกบฏDownload
มดแดงล้มช้างคืออะไร?


มดแดงล้มช้างคืออะไร?
“มดแดงล้มช้าง รักประเทศไทย ใฝ่สามัคคี มีเหตุผล ฝึกฝนเสรีประชาธิปไตย ไล่เผด็จการ ต้านทรราช และตัดวงจรอุบาทว์ให้สิ้นเพื่อลูกหลาน
อะไรคือมดแดง และอะไรคือช้าง?
มด หมายถึงประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า เพศ วัย ระดับการศึกษา อาชีพ ทุกสีเสื้อ และทุกเชื้อชาติศาสนา ที่กำเนิดหรือได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย คนไทยทุกคนมีชะตากรรมร่วมกัน ประเทศชาติเจริญก็ได้อยู่ดีมีสุขร่วมกัน ประเทศล่มจมก็ได้รับผลเสียหายพร้อมกัน เหมือนพี่น้องร่วมชะตากรรมบนเรือลำเดียวกันกลางคลื่นมหาสมุทรใหญ่ แต่คนไทยส่วนหนึ่งลืมว่า เราเป็นพี่น้องกัน เป็นคนเหมือนกัน อยากได้ อยากเป็น อยากมีเหมือนกัน มีหัวใจรู้สึกเจ็บ สุข เศร้า สนุก กตัญญูและคลั่งแค้นเป็นเหมือนกัน คนบางส่วนลืมว่าตนเองคือใคร และไม่สนคนผู้ต่ำต้อยกว่า เพราะได้เปรียบจากระบบที่เป็นอยู่ บางส่วนอิ่มกับเศษผลประโยชน์ที่ได้รับจากคนที่จัดการระบบบนเรือลำนี้ ก็ทำกร่างและกีดกัน เกลียดชังคนอื่น บางคนก็ยินดีเป็นตีนเป็นมือให้คนที่ยึดอำนาจไปอุปโลกครอง ยอมทำตามที่เขาให้ทำ โดยไม่ได้สำนึกว่า ตนเองกำลังเป็นทาสรับใช้ระบอบที่ไร้ธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การขัดแย้ง เสียหาย และการล่มสลายของความมั่งคั่งของผู้กดขี่และประเทศชาติจะกระทบกระเทือน เป็นปัญหาของชาติที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ ราวกับว่าพวกนี้รวมหัวกันทำให้เรือใกล้ล่มไปทุกที
แล้วมดแดงมีลักษณะพิเศษยังไงล่ะ? ช้างมันคืออะไรกัแน่?
ชาวมดแดง คือพี่น้องคนไทยทุกหมู่เหล่า ที่ตระหนักดีถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของบ้านเมือง แล้วเชื่อว่า คนไทยทุกคนมีพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงในตัว และจะต้องลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ทำได้ แล้วรวมพลังกันให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่? เมื่อคุณฝึกฝนวิชามดแดงแล้ว คุณจะเป็นชาวมดแดงที่ใฝ่เรียนรู้ ใจกว้าง รักสามัคคีกันบนหลักเหตุผล ไม่ชอบลัทธิไสยศาสตร์ ไม่ชอบการกดขี่ข่มเหง ไม่ชอบความตอแหล ไม่ชอบนักการเมืองเห็นแก่ตัว ไม่หยาบคายก้าวร้าวแบบไร้อารยธรรม ชอบที่จะใช้ชีวิตอย่างมีเสรีภาพภายใต้ความเสมอภาคตามกฎหมายและระบบต่าง ๆ บนความสันติสุขแบบพี่น้องร่วมชาติ พร้อมกับทำสิ่งสร้างสรรค์ ทำประเทศให้วัฒนาถาวรทุก ๆ ด้านที่ทำได้
สิ่งสำคัญยิ่งก็คือ มดแดง เป็นผู้แสวงปัญญา จึงมองเห็นพิษภัยของวงจรอุบาทว์ อันเกิดขึ้นและตั้งอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่ไม่บริสุทธิ์ ถูกกลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่มจับมือกัน กอบโกย สร้างเครือข่าย กำหนดนโยบายแบ่งปันผลประโยชน์กันในกลุ่ม โดยละเลยประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทยส่วนใหญ่ของประเทศ แถมนำไปสู่การกดขี่ข่มเหง และย่ำยีสิทธิพื้นฐานแห่งมนุษยชนที่คนไทยและชาวโลกทุกคนควรได้รับ แล้วใช้ความได้เปรียบในระบอบและระบบเอาดีใส่ตัว โยนชั่วใส่ผู้แสวงหาสัจจะและความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองตามระบอบเสรีประชาธิปไตย??? แต่ในขณะที่หลายคนมองเห็นพิษภัยและความต่ำช้าของวงจรอุบาทว์ แล้วก็ท้อบ้าง มองไม่เห็นทางแก้และไม่คิดจะแก้ เพราะคิดว่ามันซับซ้อนเกินไป บางส่วนรอแกนนำ บางส่วนรอพรรคการเมือง บางส่วนต้องดิ้นรนเอาตัวรอดภายใต้ระบอบการปกครองที่ทำให้คนส่วนน้อยรวยแต่อยากให้คนส่วนใหญ่พอเพียง ฯลฯ อยู่นั้น ในทางตรงกันข้าม ชาวมดแดงกลับเห็นว่า การแก้ปัญหาของบ้านเมืองที่กล่าวมาและในอีกหลายมิติที่ไม่ได้กล่าวถึงนั้น ต้องอาศัยแรงของประชาชน คือพลังของมวลมหาประชาชน โดยเกิดจากประชาชนแต่ละคนที่รู้สิทธิพื้นฐานแห่งตน รู้หลักเหตุผลเกี่ยวกับการปกครองและอำนาจสูงสุดของประชาชนในระบอบเสรีประชาธิปไตย และตระหนักดีว่า ตนเองหนึ่งร่าง หนึ่งเสียง มีศักยภาพทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้ โดยไม่ไปฝากความหวังไว้กับพรรคการเมือง ระบบราชการ องค์กรใด ๆ หรือแม้แต่แกนนำประชาชนผู้หวังดีจำนวนไม่น้อย โดยพวกเราเหล่ามดแดง จะพยายามมองหาต้นตอปัญหา แล้วพยายามแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือกำจัดเงื่อนไขทั้งมวลแล้วแต่กรณีไป จัดปัญหาให้เป็นหลายมิติ แล้วแก้ไขอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกัน ก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่ากลุ่มใด กลไกใด และยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีใด ที่จะก่อให้เกิดผลยั่งยืนแน่นอน แล้วจึงสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง แต่ไม่เคยลืมว่า อนาคตและอำนาจ มันอยู่ในมือประชาชนทุกคนอยู่แล้ว เพียงพวกเราต้องใช้อำนาจของตนให้เป็น กล้าคิด กล้าทำ กล้าจินตนาการและฝัน แล้วก็รู้จักเรียนรู้ที่จะประสานงานและสร้างเครือข่ายอำนาจของตน เพื่อต่อรองและกุมอำนาจในการกำกับอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการให้ได้โดยเบ็ดเสร็จ ไม่ให้มีเหลือบหรือปลิงเข้าไปซ่อนอยู่ในระบอบแล้วกัดดูด ทำลายความวัฒนาถาวรของระบอบเสรีประชาธิปไตยได้อีก
ดังนั้นมดแดง จึงเป็นผู้ตื่นรู้ ผู้เบิกบาน ผู้แสวงหาอารยธรรม ผู้คิดดี พูดดี และทำดี เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของตัวเอง คนรอบข้าง และสังคมเสมอ… เมื่อพวกเขาเปลี่ยนแปลงเป็นอารยเสรีชนแล้ว ผู้ปกครองใด ๆ ก็ไม่อาจจะทำร้ายพวกเขาได้อีก พวกเขาจะยอมรับสิ่งชั่วร้ายในวงจรอุบาทว์ไม่ได้อีก เหมือนน้ำไม่ยอมเข้ากับน้ำมัน หรือผู้บริสุทธิ์มังสวิรัติที่ร่างกายไม่ยอมรับเนื้อใด ๆ เข้าไปอีก… มดแดง จึงอยู่บนแนวทางอหิงสาสันติวิธี และสนับสนุนวิธีเหล่านี้ แต่ไม่ใช่ผู้ที่อ่อนด้อยทางปัญญาและไร้เดียงสา พวกมดแดงจึงรู้ว่าจะกำจัดคนชั่วในระดับต่าง ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่หนักหรือเบา บนดินหรือใต้ดิน อหิงสาแบบรุนแรงหรือไม่รุนแรง ฯลฯ ต่างกันไป เครือข่ายมดแดงที่เต็มบ้านเต็มเมือง จะพูดภาษาเดียวกันโดยไม่ต้องอธิบายกันมาก จะแลกเปลี่ยนข้อมูลความจริงกันแบบไม่มีใครหยุดได้ จะมองตารู้ใจและเคลื่อนไหวแบบมีเป้าหมายโดยไม่ต้องมีการชี้นำทุกก้าว พวกเขาจึงมีศักยภาพเหนือการทำลายล้างของคนโฉดในระบอบและระบบ เหมือนช้างสารที่ไม่สามารถป้องกันหรือทำลายล้างมดแดงได้ ในยามที่มดแดงกระโดดจากต้นไม้ แต่จากหลืบขอน กระโดดจากยอดไผ่ หรือไต่ขึ้นโคนขา เพื่อมุ่งหน้าไปพร้อมใจกันกัดจุดอ่อนและจุดตายของช้างบ้าที่ทำร้ายป่าอันอุดมสมบูรณ์และพืชพันธุ์ที่อาศัยร่วมกันอย่างผาสุก มดแดงทุกตัว เชื่อว่าล้มช้างได้ ต่างรู้ศักยภาพ สิทธิ หน้าที่ และเรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่าง ๆ อย่างตื่นรู้ เบิกบาน มีสติ และสร้างสรรค์สิ่งดีและกำจัดสิ่งชั่วร้ายเสมอ… ด้วยตัวเอง และด้วยเครือข่ายที่ทรงพลังชนิดไม่มีใครควบคุมหรือกำจัดได้
ช้าง หมายถึงอะไร
พวกเราใช้ช้างมาอุปมาอุปมัย โดยหยิบยืมมาจากนิทานเก่าแก่ ไม่ได้มีเจตนาแสดงความเกลียดชังช้าง ซึ่งเป็นสัตว์มีประโยชน์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นเพื่อนร่วมโลกกับเรา เราใช้ช้างเป็นสัญลักษณ์ของระบอบและระบบต่าง ๆ ที่มีพลัง อำนาจและศักยภาพทำลายล้างยิ่งใหญ่ หากช้างเหล่านี้ เป็นช้างบ้า หาควานควบคุมไม่ได้ เกเรและมีแต่ทำลายสิ่งรอบตัว เป็นพิษภัยแก่มนุษย์ สัตว์อื่น ๆ และพืชพันธุ์ธัญญาหาร ช้างในบริบทของสังคมไทย จึงหมายถึงความชั่วร้ายในหลายระดับ ภายใต้วงจรอุบาทว์แห่งการรัฐประหาร การเมืองที่ไม่จริงใจกับประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ที่รวมหัวกันนอนกิน ปล้นชาติ ผลาญงบประมาณแบบหน้าไม่อาย และความตอแหลโหดร้ายของคนในระบอบทั้งหมด ช้าง จึงไม่ได้หมายถึงคนใดคนหนึ่ง สถาบันใดสถาบันหนึ่ง แต่หมายถึงความชั่วร้ายของหลายสิ่งหลายอย่าง ที่สติปัญญาของชาวมดแดงกำหนดรู้ และเมื่อรวมกันเข้าแล้ว ความชั่วร้ายนี้ อาจจะเปรียบเป็น เท้า งา งวง หู ตา ลำตัว หาง และตับไตใส้พุง หัวใจของช้าง ที่ประกอบกัน ทำให้ช้างนี้กลายเป็นสัตว์บ้า มีอันตรายและไร้ประโยชน์ต่อสันติสุขและความเจริญในอารยธรรมของบ้านเมืองที่เราอยู่ร่วมกัน หากเรากำกับช้างได้ เราก็รักษา ดูแล ล่ามและใช้งานเท่าที่ทำได้ แต่หากมวลมหามดแดงเห็นว่า ช้างบ้าตกมัน ไม่มีทางคืนกลับ และเป็นอันตรายเกินรักษาแล้ว การล้มช้าง จึงเป็นเรื่องที่จักเกิดเองโดยธรรมชาติ และมดแดงทั้งหลายย่อมรู้เองว่า ควรทำอะไรกับใคร เมื่อใด อย่างไร และเพื่ออะไร