..

Sunday, September 13, 2015

!! เหตุการณ์ 9-11 ที่นิวยอร์คสหรัฐอเมริกา ต้องรอนานถึง 13 ปี เพิ่งจะมีโอกาสได้ดูคลิปในมุมต่างๆ

!!  เหตุการณ์ 9-11 ที่นิวยอร์คสหรัฐอเมริกา ต้องรอนานถึง 13 ปี เพิ่งจะมีโอกาสได้ดูคลิปในมุมต่างๆโดยเฉพาะภาพภายในตึกขณะเกิดเหตุการณ์ 

(ยิ่งกว่าในหนังฉากใหญ่ โอ้ พระเจ้า!)                         

No comments:

Post a Comment