..

Tuesday, September 15, 2015

มาฟังความเห็น ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ The Nation เรื่อง ทหารไปหาตนเองที่บ้าน แต่ตนเองไม่อยู่

มาฟังความเห็น ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ The Nation เรื่อง ทหารไปหาตนเองที่บ้าน แต่ตนเองไม่อยู่

No comments:

Post a Comment