..

Friday, October 9, 2015

ฅน

เมื่อ2475 ประเทศสยามได้ถูกปฏิวัติเป็นประชาธิปไตยแต่ยังคงขาดส่วนหนึ่งทำให้ไม่สมบูรณ์ นั่นคือความเป็นคนที่ไม่เท่าเทียมเท่าเทียม การพัฒนาจุดอ่อนนี้มีมาหลายสมัยตั้งแต่เรื่องการเหยียดผิว การกดขี่แรงงาน และรุนแรงมากในยุค60-70 จนกระทั่งยุคเกรทวอล ในที่สุดจึงได้เกิดองค์กรฮิวแมนไรท์วอช เกิดสหภาพแรงงาน เกิดสิทธิสตรี1910 ทั้งหมดล้วนแต่มีรากฐานมาจากการประกาศสิทธิความเป็นคนซึ่งผู้ใดจะพรากไปจากเราไม่ได้ จนกลายเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญ ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

(ปล. อย่ายึดติดรัฐธรรมนูญ เข้าหาแก่นความเป็นฅนที่แท้จริงเท่าเทียมด้วยสิทธิอันชอบธรรม แล้วเราคงเห็นว่าบนฟ้าไม่มีเทวดาอยู่จริง คงเหลือแต่กฏที่คนเหมือนกันมาคุยกันว่าจะอยู่กันอย่างไร สิ่งนั้นเรียกว่ารัฐธรรมนูญ)

No comments:

Post a Comment