..

Sunday, October 25, 2015

ข่าวลือ ว่า หมอหยองตายแล้ว และจะมีการให้เหตุผลว่า ความดันสูงหากจริงก็ถือว่า มันโหดสัตว์จริง ๆ 


No comments:

Post a Comment